By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Na tisíc rájů. -- S. 4-5
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickými poznámkami o autorce, překladateli, ilustrátorce a autorovi předmluvy (s. [111]).
Book Chapter
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 10. 2009
Annotation: Článek o laureátech Státních cen.
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 13/14, 18. 7., s. 7
Annotation: Referát o slavnostním předání cen v pražském kině Evald 22.6.2005, mj. V. Jarešovi (za původní českou prózu), I. Procházkové (za dětskou...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 93, 20. 4., s. B3
Annotation: Recenze knihy, nominované v kategorii Objev roku na cenu Magnesia Litera.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 185, 9. 8., s. 10
Annotation: Miroslav Jindra; o jeho edičním projektu v nakladatelství Dita a též o jeho pedagogickém působení.
Article
6
Published Praha : Odeon : nakladatelství H & H, 1993.
Annotation: Soubor esejů (původně vyšly jako předmluvy a doslovy k českým překladům americké prózy v letech 1958-1991), autoři: Hilský Martin, Jařab...
Book
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 282, 4. 12., příl. Nedělní LN, č. 48, s. 5
Annotation: S otištěním básně B. C. ze sbírky Láska slepá jako kámen, přel. Jindra Miroslav.
Article
8
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1987, č. 2, s. 30-33
Annotation: Na položené anketní otázky odpověděli: Dvořáčková Vlasta (z polštiny, angličtiny a němčiny); Forbelský Josef (ze španělštiny a literatur...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 136, 12. 6., s. 10
Annotation: Recenze vzpomínkové knihy manželky českého hudebníka a politika.
Article
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 5, 2009, č. 5, květen, obálka s. 2
Annotation: Charakteristika osobnosti a díla M. Jindry a zdůvodnění nominace na státní cenu.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 245, 20. 10., s. 12
Annotation: Zpráva.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 245, 20. 10., s. B5
Annotation: Zpráva o udílení státních cen za rok 2009; k udělení Státní ceny za literaturu básníku a prozaikovi Z. Rotreklovi za celoživotní dílo, Státní...
Article
13
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 203, 20. 10., s. 14
Annotation: Zpráva o udílení státních cen za rok 2009; zejm. k udělení Státní ceny za literaturu básníku a prozaikovi Z. Rotreklovi za celoživotní dílo,...
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 246, 21. 10., s. C6
Annotation: Glosa k předání státních cen za rok 2009, doplněno o fotografie laureátů.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 249, 24. 10., příl. Víkend, s. 33
Annotation: Článek o překladateli M. Jindrovi, laureátovi Státní ceny za překladatelské dílo za rok 2009, mj. v souvislosti s vydáním jeho překladu níže...
Article
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 22, 9. 11., s. 8
Annotation: Zpráva o udělení letošních cen za literaturu (Z. Rotrekl) a překladatelské dílo (M. Jindra).
Article
17
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 14, 2009, listopad, s. 125
Annotation: Poznámky k vydání; mj. o uvedených knihách.
Article
18
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2009, č. 44, 27. 10., s. 19
Annotation: Zpráva o udělených oceněních.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 245, 20. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o oznámení nositelů Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo.
Article