By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 39, 24. 9., s. 23; č. 40, 1. 10., s. 23
Annotation: Medailon A. Jiráska.
Article
3
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Scéna, s. 14
Scéna. -- 28. 12. 2019
Annotation: Zpráva o některých divadelních premiérách v roce 2020; mj. o inscenaci "Husitská trilogie" (Divadlo Komedie, 25. 1. 2020).
Article
4
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 11, prosinec, s. 24
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Lucerna" A. Jiráska v Národním divadle v Brně (premiéra 13. 12. 2019).
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 1, s. 16
Novinky.cz [online]. -- 10. 1. 2020
Annotation: Přehled chystaných divadelních inscenací pro první polovinu roku 2020.
Article
6
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 3, březen, s. 180-182
Annotation: Úryvek z kapitoly publikovaný v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti "; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
7
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 3, leden/únor 2020, s. 3
Annotation: Úvodník, v němž autor připomíná starší inscenace husitské trilogie A. Jiráska, tj. hry "Jan Hus", "Jan Žižka" a "Jan Roháč".
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 25, 30. 1., s. 13
iDnes.cz [online]. -- 6. 2. 2019
Annotation: Recenze divadelní inscenace "Husitská trilogie".
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 179, 4. 8., s. 4
Annotation: Článek představuje novinky v programu 88. ročníku divadelní přehlídky Jiráskův Hronov.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, s. 93-98
Annotation: Autor se zamýšlí nad tím, jak v rámci slohové výuky povzbuzovat a rozvíjet mluvený projev žáků.
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
15
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (obsahuje též soupis mimočítankové četby Státního pedagogického...
Article
16
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 47, 20. 11., s. 20
Annotation: Článek o historii rekonstrukcí budovy Národního divadla.
Article
17
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 1/2, leden, s. 31-34
Annotation: Dialektologický rozbor mluvy jednotlivých postav Jiráskovy hry.
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 3, duben, s. 66-67
Annotation: Nekrolog rovněž připomíná Gottwaldův přínos české kultuře.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 220, 21. 9., s. 10
Annotation: Informační glosa o cyklu scénických čtení českých dramat, vztahujících se k české historii. Čtení pořádá DAMU a budou probíhat letos...
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, s. 286-292
Annotation: Dokončení metodické stati z minulého čísla časopisu se soustředí především na slohové procvičování charakteristiky, sebekritiky a obrazotvornosti.
Article