By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 25. 1. 2019
Annotation: Povídka na motivy díla A. Jiráska "F. L. Věk".
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 4, 5. 1., příl. Magazín, s. 18-[21]
Magazín. -- 13. 1. 2019
Annotation: Článek o životě L. Brailla a J. Reichla; zmíněn je tisk knih a časopisů v Braillově písmu.
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 147, 25. 6., s. 4
Novinky.cz [online]. -- 27. 6. 2020
Annotation: Zpráva o literární pozůstalosti buditele F. V. Heka, který byl předlohou pro románovou postavu F. L. Věka.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 12. 2018
Annotation: Autor ve svém sloupku uvažuje o knihách též jako o vánočních dárcích a připomíná román A. Jiráska "F. L. Věk".
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 61, 12. 3., s. 2
Annotation: Medailon. A. Jiráska.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 179, 2. 8., příl. Magazín Dnes, č. 31, s. 22-25
Annotation: Rozhovor s režisérem; mj. o natáčení televizních seriálů podle románů A. Jiráska a V. Neffa. Doplněno o biografickou poznámku V pěti číslech.
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 43, 1957, č. 2, únor, s. 42
Annotation: Zpráva vydání lužickosrbského překladu prvního svazku Jiráskova díla.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 271, 21. 11., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o vydání "F. L. Věka" u příležitosti oslav A. Jiráska.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 190, 15. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o divadelních inscenacích her A. Jiráska.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 158, 6. 7., s. 4
Annotation: Článek připomíná sté výročí smrti J. T. Helda, jehož postavu a význam připomněl A. Jirásek ve svém F. L. Věkovi.
Article
11
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 89, 2004, č. 36, 27. 10. - č. 39/40, 24. 11., s. 3
Annotation: Životopisný seriál o F. V. Hekovi.
Article
12
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 8, 1999, č. 241, 16. 10., příl. Víkendové čtení, č. 40, s. 7
Annotation: Článek o předobrazu literární postavy F. L. Věka.
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 210, 8. 9., s. 4
Annotation: K 140. výročí úmrtí (4. 9.) hrdiny románové kroniky: Jirásek Alois, F. L. Věk.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 37, 1985, č. 8/9, srpen/září, s. 298-301; č. 10, říjen, s. 339-342
Annotation: Rozdíl mezi literaturou faktu a historickým románem ilustrován na F. L. Věkovi a: Rais Karel Václav, Zapadlí vlastenci.
Article
15
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 71, 1986, č. 42/43, 17. 12., s. 5
Annotation: Recenze díla, považovaného za lužickosrbskou paralelu románu: Jirásek Alois, F. L. Věk.
Article
16
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 170, 23. 7., s. 4
Annotation: K 200. výročí narození; Jirásek Alois, F. L. Věk.
Article
17
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 1, 1991, č. 38, 17. 7., s. 7
Annotation: Biografická poznámka o popularizátorovi českých knih po českém venkově: Schmidinger Josef, který byl vzorem pro pátera Vrbu: F. L. Věk, Jirásek...
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 50, 7. 12., s. 10
Annotation: Poznámka k osmidílné rozhlasové četbě 1. dílu románu.
Article
19
In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. -- ISSN 0231-9020. -- R. 1979, s. 19-22
Annotation: O prototypu postavy literáta a vynálezce M. S. Patrčky v dílech A. Jiráska.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 246, 20. 10., příl. Praha Dnes, s. 5
Annotation: Referát o výstavě.
Article