By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 8, s. 381-384
Annotation: Autor uvažuje o možných vědeckých podnětech pro spisovatele.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 160, 12. 7., s. 4
Annotation: Kritika baletu podle Díla a. Jiráska.
Article
4
In: Východočeský sborník historický. -- ISSN 1213-1733. -- Sv. 6, 1997, s. 87-96
Annotation: Studie o osobnosti děkana královéhradecké kapituly.
Article
5
6
In: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 1998, s. 101-112
Annotation: Analytická studie, materiálově vycházející z uvedených děl.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 100, 29. 4., s. 4
Annotation: Zpráva o dramatizaci novely A. Jiráska Filosofská historie.
Article
8
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 58, 9. 3., s. 4
Annotation: O vztahu A. J. k Litomyšli.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 2, s. 111-115
Annotation: Rozbor novely: Jirásek Alois, Filozofská historie, a dále pak o románech: Rais Karel Václav, Západ; Nováková Teréza, Jiří Šmatlán; předneseno...
Article
10
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 65, 1987, č. 18, 17. 4., s. 4
Annotation: K znovuuvedení (scénář Müller Vladimír); v rubrice Pozvánka do archívu Čs. rozhlasu.
Article
11
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 41, 1987, č. 50, 12. 12., s. 6
Annotation: K zákazu stejnojmenného filmu: Vávra Otakar za nacistické okupace.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1988, léto, s. 24
Article
13
In: Filmový sborník historický. -- ISSN 0862-5352. -- Sv. 1, 1988, s. 73-87
Annotation: Studie dokumentující peripetie úsilí Sokolské obce v Litomyšli o zfilmování díla; film byl nakonec natočen v r. 1937 (scénář a režie: Vávra...
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 10, prosinec, s. 104-105
Article
15
In: Nová svoboda. -- Roč. 36, 1980, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Referát.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 36, 1980, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: Referát.
Article
17
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 13, 1980, č. 30, 12. 2., s. 4
Annotation: Referát.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 11, 12. 3., s. 18
Annotation: Referát.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: Referát.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 51, 29. 2., s. 5
Annotation: Referát.
Article