By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 43, 20. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 8, s. 2
Annotation: O filmu zobrazujícím mládí J. Fučíka a jeho režisérovi.
Article
2
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 5, 1980, č. 2, únor, s. 37-39
Annotation: Rozhovor s režisérem filmu Julek.
Article
3
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 26, 1980, č. 4, duben, s. 177-179
Annotation: O filmu Julek.
Article