By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 8. 2005
Annotation: Zpráva o akci pořádané Obcí spisovatelů, které se zúčastní mj. J. Med, P. Košek, V. Novotný, R. Cílek, J. Rejzek, J. Holý, S. Přádná,...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 66, 19. 3., s. C8
Annotation: Zpráva o vydání typogramů V. Havla a jejich připravovaném divadelním zpracování v pražské Laterně magice.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 76, 30. 3., příl. Víkend, s. 28
Annotation: Článek k vydání sbírky V. Havla, její divadelní adaptaci a výstavě sbírce věnované na piazzettě Národního divadla.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 10, 17. 12., s. 93
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 458-459
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 17. 5., s. 8
Annotation: Recenze; též o biografii a dalším díle autorky.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2004, č. 31, 26. 7.-1. 8., s. 4
Annotation: Recenze srovnávající dramatickou a prozaickou tvorbu autorky.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 44, 30. 10., s. 89
Annotation: Soubor zpráv: o vzniku nakladatelství Pistorius, o knize V hlavní roli Ferdinand Vaněk (věnované V. Havlovi), o italské literární ceně NOBELito,...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 20, 28. 11., s. 11
Annotation: Referát o rozhlasovém Kritickém klubu (18. 9.) věnovanému českému dramatu, moderovaném P. Janáčkem, s účastí L. Jungmannové a M. Ljubkové.
Article
11
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 4, prosinec, s. 74-76
Annotation: Recenze sborníku nordistických a teatrologických studií, mj. od Fr. Černého a L. Jungmannové.
Article
12
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 4, prosinec, s. 76-77
Annotation: Dva polemické ohlasy na studii L. Jungmannové (DR č. 3/2001).
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 50, 14. 12., s. 4
Annotation: Glosa k studii L. Jungmannové o třech aristotelských jednotách (Divadelní revue č. 3/2001).
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 3/4 (49/50), s. 248-253
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 1, 2000, č. 9, s. 12-13
Annotation: Kritický komentář k názoru L. Jungmannové na slabé zastoupení žen v práci A. Hamana (viz Literární noviny. - Roč. 11, č. 39 (20.9.2000), s....
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 5, s. 420-423
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 18, listopad, s. 126-129
Annotation: Článek o průběhu konkursu na nového šéfredaktora Literárních novin v r. 1999.
Article
19
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 5, 2011, č. 1, 25. 1., s. 42
Annotation: Informace o Ceně J. Theinera, která bude udělována na festivalu Svět knihy (předsedkyní komise je L. Jungmannová).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 106, 6. 5., příl. Svět knihy Praha 2011, s. 5
Annotation: Rozhovor s donátorem finanční prémie nově založené ceny; připojeny medailon Jiří (George) Theiner a informační sloupek Cena Jiřího Theinera...
Article