By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 296, 21. 12., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Článek o J. Šlitrovi, jeho smrti 26. 12. 1969 a ohlasu jeho písní u českých kulturních osobností (V. Holan, J. Voskovec, J. Werich aj.).
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 10. 2017
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a redaktorkou nakladatelství Odeon E. Kondrysovou, již byla v roce 2017 in memoriam udělena Státní cena za překladatelské...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 340
Annotation: Biografické poznámky.
Article
4
5
6
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 22. 10., s. 9
Annotation: Krátký článek o V. Justlovi, kterému bude věnován díl rozhlasového pořadu Osudy.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 7. 9. 2017
Annotation: Komentář k problematice básnických sbírek a básní V. Holana, které vznikaly koncem 60. let, resp. v 70. letech, kdy již měl Holan znovu výrazně...
Article
9
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 435-438
Annotation: Článek se věnuje básnické tvorbě V. Holana s přehledem jeho sebraných spisů a studií, které se zabývají básníkovým dílem.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 13, 17. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 147-154
Annotation: Rozhovor s Justlovou vdovou o jeho organizační, režijní a ediční činnosti a vztazích s několika českými spisovateli.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 246, 22. 10., s. 8
Annotation: Vzpomínka.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 3. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 6.-12. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [3], 1957, č. [4], červenec/srpen, s. 12
Annotation: Anotace k vydání Markéty Lazarové v edici Světová četba.
Article
17
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 61-62
Annotation: Soubor nekrologů, mj. o V. Justlovi (zemřel 18. 6. 2010), L. Kunderovi (17. 8. 2010), L. Duškové (24. 6. 2010), R. Pellarovi (4. 9. 2010), E. Turnovském...
Article
18
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 28
Annotation: Anotace na nové knihy vydané v edici Skvosty: Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých od F. L. Čelakovského, Čtyři knihy básní Jana Nerudy,...
Article
19
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [5], září/říjen, s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 51, 22. 12., s. 1218
Annotation: Obhajoba recitátorky Ludmily Pelikánové vůči výtkám Vladimíra Justla k jejímu přednesu Máchova "Máje".
Article