By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by /ok/
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [45]
Annotation: Zpráva o pohřbu spisovatele Vaška Káni, vl. jm. S. Řády.
Article
2
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 44, 4. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 53, 4. 3., s. 3
Annotation: O ocenění děl V. Káni a G. Včeličky.
Article
4
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 28, 9. 7., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 295, 11. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 93, 16. 4., s. 2
Annotation: O besedě V. Káni s dělníky závodu ČKD-Sokolovo o jeho knize Válkou narušení za spoluúčasti J. Marka a J. Pilaře.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 39, 15. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o 100. repríze inscenace Káňovy hry v nastudování souboru Deutsches Theater v závodě Siemens-Ptania, Lichtenberg v Berlíně.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 37, 18. 10., s. 9
Annotation: Poznámka o besedách autora s učni státních pracovních záloh v Gottwaldově 11. - 12. 10.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 9
Annotation: Poznámka o prvním uvedení veselohry, jejímž námětem je "převod pracovníků z administrativy do výroby" (premiéra 18. 10. 1952).
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 844-858
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 5
Annotation: Úryvek z neproneseného příspěvku na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 382-383
Annotation: Úvaha k 50. narozeninám prozaika Vaška Káni, jehož hlavní přínos spočívá v tom, že dle autora "ozdravil českou literaturu churavějící intelektualismem"...
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 4, s. 401-408
Annotation: Vybrané pasáže z referátu J. Hájka rekapitulujícího vývoj dobové prózy, zejména románu a povídky.
Article
14
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 4, 6. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 32, 6. 8., s. 3
Annotation: Se slovníkovou bio-bibliografickou poznámkou a se snímkem autora.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 92, 19. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o aktivitách divadelních ochotníků.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 26, 25. 6., s. 6
Annotation: Poznámka k vyznamenání.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 75, 29. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o diskusním večeru SČSS na téma "Nová vesnice v dramatu".
Article
20
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 2, s. 57-71
Annotation: Studie na základě Stalinových myšlenek o jazyce zkoumá díla soudobých i klasických českých autorů z hlediska vztahu jazyka postav a sociálního...
Article