By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 18. 11. 2019
Annotation: Anotace; připojena bio-bibliografická poznámka V. Körnera a video s ukázkou z filmu "Údolí včel".
Article
2
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 100-103
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 31, 6. 2., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 10. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 39, 15. 2., příl. TV magazín, č. 7, 16.-22. 2., s. 10
Annotation: Medailon F. Vláčila. V úterý 19. 2. 2019 Česká televize u příležitosti jeho nedožitých 95. narozenin uvede jeho nejslavnější filmy.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 4. 2013
Annotation: Článek ve zkratce shrnuje průběh diskuzí, které probíhaly na Festivalu spisovatelů Praha 2013.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 81, 26.-28. 4., příl. Ego!, roč. 5, č. 17, s. 26
Ego!. -- 26. 4. 2019
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 43, 20. 2., s. 20
Annotation: Recenze na vydání novely V. Körnera "Adelheid" v podobě audioknihy.
Article
11
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 26. 2. 2014
Annotation: Rozhovor o vztahu literatury a filmu z knihy "Rozhovory 1964-2009" při příležitosti 75. narozenin V. Körnera.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
13
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 65-69
Annotation: Stať o románu O. Šuleře "Valentýnská zima"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
14
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 17. 10. 2014
Annotation: Zpráva stručně připomínající osobnost V. Körnera při příležitosti jeho 75. narozenin.
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 23. 10. 2006
Annotation: Zpráva o udělení Státní ceny za literaturu V. Körnerovi a Státní ceny za překladatelské dílo F. Fröhlichovi.
Article
16
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 3, 1990, leden, s. 19
Annotation: Výčet recentně vydaných knih doporučených k zájmu čtenářům časopisu.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+128, 2012, č. 11, s. 107-110
Annotation: Glosy; mj. o uvedených knihách.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 69, 22. 3., s. B9
Annotation: Glosa k programu pražského Festivalu spisovatelů 2013 s tématem Zrození národů.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 24. 1., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knize V. Novotného a V. Bendové.
Article