By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 2, s. 12-15
Annotation: Rozbor díla.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 44, 21. 2., s. 6
Annotation: Recenze nového vydání románu.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 26, 1970, č. 292, 10. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1970, č. 44, 28. 10., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 26, 1970, č. 248, 20. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 4, 1971, č. 6, 10. 2., s. 11
Annotation: Recenze; prvé tři knihy recenzovala M. N., poslední dvě V. K.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 28, 14. 7., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 3, 1971, č. 2, únor, s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 51, 1971, č. 192, 14. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 256, 28. 10., s. 4
Annotation: Recenze, jejíž podstatná část je věnována románu V. Körnera.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 9, 8. 3., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
13
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 5, 1995, č. 65, 17. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 4, 1995, č. 75, 29. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
15
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 70, 23. 3., s. 11
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
16
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- Roč. 14, 1971, leden, s. 17
Annotation: Anotace; mj. kritika románu V. Körnera.
Article
17
online
In: iRozhlas [online]. -- 7. 6. 2010
Annotation: Článek o konání premiéry divadelní adaptace Körnerovy "Písečné kosy", spisovatelově literární tvorbě a filmových adaptací jeho děl; připojen...
Article
18
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 56, 1971, č. 13, 31. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Slovník české prózy 1945-1994. -- ISBN 80-85491-84-2. -- s. 182-184
Annotation: Heslová stať; s výběrovou bibliografií ohlasu díla.
Book Chapter