By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 120-123
Annotation: Esej o próze J. Opolského "Povodeň" a o jeho básnické a prozaické tvorbě a jejím literárním a literárněkritickém ohlasu obecně; připojena...
Article
2
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. 2
Annotation: Zpráva o nově připravovaných titulech v samizdatové edici Česká expedice, konkrétně o sbírce básní V. Vokolka rozepisované pod názvem "Na...
Article
3
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 60, 1988, s. 2
Annotation: Zpráva o nových přírůstcích v edici Česká expedice; opsány byly recentně rukopisy Z. Kalisty "Vzpomínání na Jana Zahradníčka" a "Svědectví...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 8, 15. 10., s. 5-6
Annotation: Životopisný portrét ke 110. výročí narození F. Křeliny.
Article
5
by Nováková, Ester, 1978-
Published Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie (revidovaná verze disertační práce) obsahuje studie o protektorátních historických románech uvedených autorů; - úvodní a závěrečná...
Book
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 173, 5. 7., s. 2
Annotation: O průběhu soudního procesu 2. - 4. 7. "s 15člennou protistátní skupinou, složenou převážně z fašistických intelektuálů, orientovaných na...
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 55, 6. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
by Zejda, Radovan, 1946-
Published Tišnov : Sursum, 2004.
Annotation: Monografie, s Úvodem (s. 7) a s kapitolami: 1905-1929 (Dětství a studia), dále následují chronologicky po letech řazené kapitoly 1930-1952, kapitola...
Book
9
by Sak, Robert, 1933-2014
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004.
Annotation: Monografie, s úvodem Patnácté zastavení (s. 5-8) a s kapitolami: Z Čáslavic do světa, "Pan Melantrich", U Vilímků a ve Vyšehradu, "Nejvyšší...
Book
10
11
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 18, 2004, No. 1, Fall, s. 106-108
Annotation: Recenze knihy pamětí H. Pražákové, dcery F. Křeliny. Zmíněni níže uvedení.
Article
12
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2006, č. 6, [prosinec], s. 4-7
Annotation: Rozhovor; datováno Brno, 13. 12. 2006.
Article
13
by Moldanová, Dobrava, 1936-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2002.
Annotation: Pokračování autorčiných předchozích skript: Česká literatura v období modernismu (1996), s Úvodní poznámkou (s. 3) a s kapitolami: Próza...
Book
14
In: Mistři bez fraků. -- s. 5-13
Annotation: Autorská předmluva k souboru anekdotických příběhů z uměleckého světa, mj. ze života uvedených spisovatelů; s autorovou Ediční poznámkou...
Book Chapter
15
In: Kniha textů 3. -- s. 5-6
Annotation: Třetí díl čtyřsvazkové chrestomatie z dějin české literatury (tvořící čítankový protějšek knihy Česká literatura od počátků k dnešku)...
Book Chapter
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 3, 10. 2., s. 7
Annotation: Recenze knihy o díle: Knap Josef, Knob Jan, Křelina František, Prokůpek Václav, a o edici a časopise Sever a Východ (Turnov, 1925-30); též o monografii:...
Article
17
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1986, s. 5-7
Annotation: O sborníku Máchovy ohlasy z roku 1936, odpovědi: Halas František v máchovské anketě Studentského časopisu (1936) a ohlasech Máje v románech:...
Article
18
In: Listy Starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 11, 1988, č. 2, červen, s. 39-43; č. 4, prosinec, s. 86-91
Annotation: Přehledový článek o dějepiscích a literátech.
Article
19
In: Literka. -- Roč. 3, 2009, č. 4, duben
Annotation: Rozhovor; mj. o pořádání rodinného archivu, který věnovala Památníku písemnictví na Moravě. Připojeno poděkování a medailonek F. Křeliny.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 17, 2010, č. 50, 13. 12., s. 96
Annotation: Nekrolog.
Article