By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 3, 4. 1., příl. Národní, č. 1, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 4, 5. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 8, 18. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Landek. -- R. 1998, č. 4, 30. 5., s. 50-51
Annotation: Recenze sbírek básní tří autorů z okruhu časopisu Host.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 1, s. 25-27
Annotation: Rozbor kritických ohlasů na Básnické dílo K. Křepelky; o recenzích J. Zizlera (Literární noviny 2001, č. 25), R. Kopáče (Nové knihy 2001,...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 41
Annotation: Reakce R. Kopáče na článek I. Fice (Host, 2002, č. 1, s. 25-27).
Article
7
Annotation: Desátý ročník generačního sborníku absolventů FFUK z konce 60. let, mj. s uvedenými příspěvky; se základními údaji o autorech sborníku...
Book
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 10, s. 44-46
Annotation: Zprávy o úmrtích.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 10, s. 48
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 1999, č. 10, s. 42-43
Annotation: Vzpomínka na K. Křepelku; připojena pravděpodobně poslední báseň K. K. Sonet a báseň R. Fajkuse Periferie (Za Karlem Křepelkou).
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 17, 26. 4., s. 13
Annotation: Vzpomínkový medailon.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 6, červen, s. 28-30
Annotation: Dosud nepublikovaný rozhovor s K. K. (odvysílaný v rozhlasovém pořadu Antikvariát Břetislava Rychlíka v roce 1993) tvoří spolu s textem M. Černouška...
Article
13
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 11, 2000, č. 7, s. 46-48
Annotation: Recenze; s poznámkou Psáno k 1. výročí úmrtí Karla Křepelky - duben 2000.
Article
14
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 12, 2001, č. 1, s. 42-50
Annotation: Biografická studie s četnými citáty z deníků a korespondence K. K.
Article
15
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 12, 2001, č. 1, s. 51-52
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Básnické dílo. -- s. 572-603
Annotation: Životopisná studie; na závěr svazku připojen oddíl: Vzpomínkové texty. Rozhovory s K. Křepelkou. Nad dílem (s. 605-662) - s uvedenými příspěvky.
Book Chapter
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 107, 9. 5., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 11, 2001, č. 96, 24. 4., s. 20
Annotation: Recenzní glosy.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 114, 17. 5., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 12, 2001, č. 21, 27. 5., příl. Perspektivy, č. 5, s. 6
Annotation: Recenze; recenze nedokončena - chyba napravena v Perspektivách, č. 6, s. 6.
Article