By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 51, 1. 3., příl. Národní, č. 9, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 8, 5. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 15, 7.-13. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 8, 1997, č. 2, Literární příloha, č. 1, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 315-319
Annotation: Biograficky bohatý rozhovor z března 1995.
Article
7
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 9, s. 8-15
Annotation: Soubor úvah a vzpomínek; mj. o literárním díle E. Hostovského a J. Křesadla, o vydávání časopisu a literárních časopisech a literárním...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 255, 1. 11., s. B4
Annotation: Portrét animátora J. Pinkavy, syna V. Křesadla, tj. J. Křesadla.
Article
9
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2004, č. 15/16, s. 72-73
Annotation: Článek o jeho textech.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 12-13
Annotation: Rozbor próz J. Křesadla a J. Jandourka, které tematicky vycházejí ze starozákonního příběhu (postava proroka Daniela, motiv vykonstruovaného...
Article
12
In: Literární Novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2002, č. 1, 31. 10., s. 5
Annotation: Referát o výstavě.
Article
13
In: RAK. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 5, 2000, č. 3, s. 82-84
Annotation: Recenze česko-anglického vydání.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 18, 2. 5., s. 99
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 15. 5., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2003, č. 3, 27. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 12, 15. 6., s. 10
Annotation: Studie.
Article
18
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 26, 28. 6., s. 28
Annotation: Recenze; v rubrice Knihy.
Article