By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 2, s. 18-22
Annotation: Článek se věnuje dějinám krátkých básnických útvaru v české poezii. Text je doplněn ukázkami tohoto druhu básní od níže zmíněných...
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 9, 1984, č. 5, leden, s. 280-283
Annotation: Projev předsedy Societas incognitorum eruditorum P. Pavlovského o tom, zda by současný stav Společnosti obstál i ve chvíli, kdy by byl někdy v...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 55-63
Annotation: Recenze na Pekařovu knihu vydanou nakladatelstvím Rozmluvy v Londýně.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 7. 3. 2016
Annotation: Průvodní text k autorově výstavě "Ruce básníků / Hands of Poets" a ukázka stránek ze stejnojmenné knihy. Výstava probíhala v Ateliéru Josefa...
Article
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 9. 7. 2005
Annotation: Nekrolog básníka P. Kabeše.
Article
6
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 27, 1. 7., Literární příl., s. 72-73
Annotation: Esej o místech spojených s F. Kafkou v Praze a o nošení kufrů spisovatelům; s připojenou bio-bibliografickou poznámkou o E. B (s. 74).
Article
8
In: Obrácená strana měsíce. -- Roč. 4, 2006, č. 3, 1. 12., s. [2]
Annotation: Úvodní poznámka k textům P. Kabeše otištěným v tomto čísle (s. 3-10 a 12-17).
Article
9
In: Obrácená strana měsíce. -- Roč. 4, 2006, č. 3, 1. 12., s. 11
Annotation: Úvodní poznámka k dvěma verzím básně P. Kabeše "ve dnech hrůzy ne", otištěným v tomto čísle (s. 12-17).
Article
10
In: Tváří v tvar. -- s. 55
Annotation: Doslov; - s ediční poznámkou; - bibliofilský tisk obsahuje dvě básnické skladby P. Kabeše (Partita; Triptych) a tři soubory básnických textů...
Book Chapter
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 26, 2. 7., s. 6
Annotation: Komentář k ukázkám básní mladých autorů.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 29, 18. 7., s. 68
Annotation: Nekrolog za P. Kabešem.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 133, 11. 7., s. 12
iHned.cz [online]. -- 11. 7. 2005
Annotation: Nekrolog za P. Kabešem.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 191, 16. 8., s. B6
Annotation: Portrét P. Kabeše s biografickou poznámkou o něm.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 165, 16. 7., příl. Orientace, s. 4
Annotation: O básnickém díle P. Kabeše; v rubrice O knihách.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 18. 7., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 18.-24. 7., s. 21
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 18.-24. 7., s. 21
Annotation: Vzpomínka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 25. 7., s. 11
Annotation: Nekrolog s kapitolkami Zastávka první - Pardubice, Zastávka druhá - Praha, Zastávka třetí: Sešity pro mladou literaturu a diskusi, Zastávka: Milešovka,...
Article