By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 88-90
Annotation: Dopis, v němž autor vyjadřuje své pocity z četby Kadlečíkova rukopisu "Dvanásť".
Article
3
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 90-92
Annotation: Recenze zakončená citací reflexe knihy L. Vaculíkem.
Article
4
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 98-99
Annotation: Projev týkající se stavu tehdejší slovenské literatury, perzekuce některých spisovatelů, zejm. D. Tatarky, I. Kadlečíka či H. Ponické, zabavování...
Article
5
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 5, s. 139-140
Annotation: Glosa k vydání knihy I. Kadlečíka "Vlastný hororskop".
Article
6
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 4, s. 15-21
Annotation: Próza složená z řady krátkých autobiografických zápisků, myšlenek a vzpomínek; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 2, s. 82-100
Annotation: Studie o situaci košické literární scény v 70. a 80. letech 20. století.
Article
8
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 1, s. 43-49
Annotation: Článek o vydání výběru z literární a kritické tvorby I. Kadlečíka.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 7, s. 76-78
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 13, 2006, č. 1, s. 32-33
Annotation: Hesla Ivan Kadlečík, Koloman Kocúr, Daniela Kapitáňová (s úryvkem z recenze J. Balabána o jejím románu Kniha o hřbitově).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 27. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2006, č. 3/4, [léto], s. 11-12
Annotation: O historii ceny udělované 1995; s otištěním esejů laureátů (s. 13-29) a se souborem medailonů laureátů.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 39-40
Annotation: Zpravodajství o cenách a proslovy.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 242, 17. 10., příl. Brněnský deník, s. 1
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 242, 17. 10., s. 12
Annotation: Článek s výčtem oceněných.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 46, 10. 11., s. 15
Annotation: Rozhovor se slovenským esejistou, známým z českého samizdatu.
Article
17
by Blažke, Jaroslav, 1938-
Published Brno : Radio Proglas, 1999.
Annotation: Výběr z rozhlasových pořadů o knihách z let 1996-1999, s předmluvou J. B. Autorova omluva (s. 3) a s oddíly: Z českých luhů a hájů (s. 5-45):...
Book
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 18, 4. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o ocenění udělené A. Peutelschmiedové za fejeton Četbou k rasismu a xenofobii; též o dalších oceněných.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 33, 13. 8., s. 3
Annotation: Recenze; též o českých samizdatech I. K. a: Taussig Pavel.
Article
20