By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 14, 2. 4., s. 9
Annotation: Poznámka k českému vydání knihy; připojen článek o nově vyvinutém typu tiskařské azbuky, použitém k tisku dvoujazyčného textu.
Article
2
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 1, s. 53-57
Annotation: Recenze s důrazem na veršovou stránku.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 11, s. 1757-1759
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 7, 22. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o přejmenování mariánskolázeňského divadla a slavnostním večeru s přednáškou J. Kadlece o N. V. Gogolovi.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 26, červen, s. 36-37
Annotation: Nepodepsaná úmrtní oznámení.
Article
6
In: Týdeník aktualit. -- ISSN 0139-5564. -- Roč. 15, 1982, č. 10, 8. 3., s. 6-7
Annotation: Výtah příspěvků z čísla časopisu Voprosy literatury, věnovanému ČSSR; zúčastnili se: Verčenko Jurij, Kadlec Josef, Taufer Jiří, Baruzdin...
Article
7
Published Praha : Svaz československých spisovatelů, 1982.
Annotation: Protokol obsahuje sjezdové referáty a diskusní příspěvky: Solovič Ján, Kozák Jan, Kadlec Josef, Beňo Ladislav, Moric Rudo, Skála Ivan, Chmel...
Book
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 1, 3. 1., s. 6
Annotation: Recenzní přehled.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1974, zima, s. 5
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 15, 1980, č. 5, s. 49-59
Annotation: Přehledová studie k české próze let 1978-1979.
Article
11
In: Výtvarná práce. -- ISSN 2570-5520. -- Roč. 8, 1960, č. 2, 25. 1., s. 5-6
Annotation: Článek o memoárech V. Nezvala "Z mého života".
Article
12
In: Doba. -- ISSN 2336-310X. -- Roč. 1, 1945/1947, č. 6/7, s. 214-215
Annotation: Článek se věnuje poezii tematicky se vztahující k lidické tragédii.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 12, 16. 6., s. 10
Annotation: Dodatky k přehledu zfilmovaných děl.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [15], 1968, podzim/zima, s. 2
Annotation: Anotace souboru tří novel.
Article
15
In: Sovětská literatura. -- Roč. 3, 1954, č. 1, únor, s. 98-101
Annotation: Recenze sborníku českých a slovenských prací o M. Gorkém.
Article
16
In: Návrat z Budapešti ; Viola ; Každý má svůj den. -- S. 395-397
Annotation: Doslov ke společnému vydání.
Book Chapter
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 30, 26. 7., s. 6-7
Annotation: Beseda v redakci Tvorby o současných finančních podmínkách spisovatelů, překladatelů, dramatiků a novinářů ve svobodném povolání; účastnili...
Article
18
by Vlašín, Štěpán, 1923-2012
Published Praha : Čs. spisovatel, 1985.
Annotation: Soubor časopisecky publikovaných studií, medailónů a recenzí obsahuje autorovu předmluvu a práce rozvržené do oddílů: Studie a přehledy (o...
Book
19
by Vlašín, Štěpán, 1923-2012
Published Praha : Čs. spisovatel, 1980.
Annotation: Výbor ze statí, medailonů a recenzí; s ediční poznámkou a rejstříkem.
Book
20
by Pytlík, Radko, 1928-
Published Praha : Čs. spisovatel, 1982.
Annotation: Kniha se studiemi Sociální román český a evropský (Předchůdci sociálního románu v evropském písemnictví, Český sociální román /mj. o:...
Book