By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Cestou životem. -- S. 218-222
Annotation: Poznámka o historii jednotlivých povídek uvádí též jejich inspirační zdroje; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (4. s. obálky).
Book Chapter
3
4
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 30. 5. 2014
Annotation: Zpráva o konání několika kulturních a divadelních akcí u příležitosti výročí úmrtí F. Kafky.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 349
Annotation: Poznámka k článku P. Pavlovského "Problém originálu a jedinečnosti při určování ekonomické hodnoty uměleckých děl a artefaktů" týkající...
Article
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 5. 2014
Annotation: Soubor zpráv o divadelních premiérách, mj. uvedených inscenací.
Article
8
9
by Arendt, Hannah, 1906-1975
Published Praha : OIKOYMENH, 2019.
Annotation: Kniha esejí o povaze svobody a totality, vztahu pravdy a politiky, dějinách naší společnosti a pozici moderního člověka ve světě; mj. s uvedenou...
Book
10
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 9. 3. 2014
Annotation: Rozhovor s J. Švejdíkem o hudebně-literárním projektu Kafka Band a o komiksové adaptaci "Zámku" F. Kafky.
Article
12
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Esej o B. Němcové.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
15
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 9. 2012
Annotation: Zpráva o konání divadelní inscenace "Příliš tichý nos" na náměty z tvorby F. Kafky.
Article
16
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 61-63
Annotation: Článek k 100. výročí narození Franze Kafky.
Article
17
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 83-86
Annotation: Výběr z odpovědí V. Slívy z anket na různá témata, zejm. z časopisu Tvar (témata První kniha mých vzpomínek, Pohádková bytost: Marie Kyselková,...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 15
Annotation: Esej věnovaná amatérskému a ochotnickému divadlu v Česku, zmíněny jsou mj. začátky J. A. Pitínského a jeho divadelní adaptace románu "Amerika"...
Article
20
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 77-82
Annotation: Recenze.
Article