By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 270, 21. 11., příl. Salon, č. 1150, s. 17
Salon. -- 29. 11. 2019
Annotation: Recenze na výbor próz P. Šabacha, který připravili E. Hakl a V. Kahuda.
Article
2
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
3
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [34]-39
Annotation: Biograficky a deníkově laděná próza; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 22, 24. 10., s. 7
Annotation: Autor se ve svém sloupku zamýšlí nad prvotinou V. Kahudy, novelou "Příběh o baziliškovi".
Article
5
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2017, č. [1], 28. 12., s. 110
Annotation: Anotace.
Article
6
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 6. 5. 2018
Annotation: Zpráva o finalistech soutěže o Cenu Česká kniha.
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 17-30
Annotation: Esej o sci-fi románech "Umina verze" E. Hakla, "Bytost" V. Kahudy a "Stručné dějiny Hnutí" P. Hůlové; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 15
Annotation: Zpráva o obnovení cyklu literárních večerů Návraty do Rubínu, na prvním z nich vystoupí S. Antošová a její host V. Kahuda za moderace J. Straky.
Article
9
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 75-89
Annotation: Studie nabízí výklad "Příběhu o baziliškovi" (1992), "Veselé bídy" (1997) a "Exhumace" (1998).
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 2. 2016
Annotation: Studie o románu V. Kahudy "Vítr, tma, přítomnost".
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 14. 9., příl. Scéna, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 38, 19. 9., s. 53
Annotation: Zpráva o novém vydání knih P. Šabacha.
Article
14
15
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 197, 25. 8., s. 24, příl. Orientace, s. viii
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 2, 31. 12. 2018, s. 22-24
Annotation: Článek k výročí osmdesáti let od úmrtí K. Čapka, mimo připomenutí jeho literárního díla je zde kladen důraz na jeho angažovanost ve veřejném...
Article
18
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 9. 2. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
19
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 14. 5. 2014
Annotation: Rozhovor s V. Kahudou o románu "Vítr, tma, přítomnost".
Article
20