By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 5
Annotation: Zpráva o potvrzení podmíněného trestu vůči D. Fajtlové za rozšiřování knihy E. Kantůrkové "Dvanáct rozhovorů", čímž se měla dopustit...
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 300, 30. 12., s. 10
Novinky.cz [online]. -- 1. 1. 2020
Annotation: Přehled vybraných kulturních událostí roku 2019, z české literatury jsou zmíněny spisovatelky A. Mornštajnová, R. Denemarková, R. Třeštíková,...
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 3. 2014
Annotation: Zpráva o připravované adaptaci knihy E. Kantůrkové o Janu Husovi k 600. výročí jeho upálení a dalších projektech České televize.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 3, s. 8-16
Annotation: Polemika autorů dokumentu Charty 77 č. 11/1984 "Právo na dějiny" s J. Mezníkem, v níž rovněž vysvětlují, proč text "Právo na dějiny" sepsali....
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 2-3
Annotation: Dopis prezidentu republiky v reakci na zásah policejních složek během promítání československých filmů (mimo distribuci) u manželů Ševčíkových...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 9, 4. 7. - 10. 9., s. [2]
Annotation: Zpráva o vydání druhé části sborníku "Hlasy k českým dějinám" s texty reagujícími na dokument Charty "Právo na dějiny", např. od M. Hübla,...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 15-17
Annotation: Zpráva uvádějící co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Jedná se o: časopisy "Horizont" (č. 8), "Komentáře" (č. 5), "Diskuse"...
Article
9
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 1, s. 126-128
Annotation: Autor reaguje na poznámku Evy Kantůrkové (in: KSb č. 4/1985) a ohrazuje se proti chápání Máchova deníku pouze jako erotickoliterární kuriozity;...
Article
10
In: Tjeckiska och slovakiska röster. -- ISSN 1103-8977. -- R. 1995, č. 42, s. 5-12
Annotation: Biografický portrét.
Article
11
12
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 2, s. 51-55
Annotation: Recenze.
Article
13
14
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 3, s. 55-56
Annotation: Polemizující reakce na recenzi Evy Kantůrkové románu Petra Placáka "Medorek"; podle autora není Medorek vzpourou ve jménu "boží prostoty" - Placákův...
Article
15
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 11. 6. 2015
Annotation: Referát o filmu J. Svobody "Jan Hus".
Article
16
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 49, 2019, č. 1, 14. 2., s. 99
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [2], únor, s. 16-21
Annotation: Odpověď Evě Kantůrkové na její text "Valivý čas proměn".
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [5], květen, s. 46-59
Annotation: Komentář k vývoji politické situace v Československu po roce 1968 a autorčina autobiografie z té doby.
Article
19
In: O jinakosti aneb Hovory v taxíku. -- S. 5-10
Annotation: Autorčina předmluva.
Book Chapter
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 4, 22. 2. - 7. 3. 1980, s. 19
Annotation: Do uzávěrky tohoto čísla do redakce došly dva texty - E. Kantůrková "Posmrtná pouť Richarda Weinera (Psáno na rozloučenou s MUDr. Františkem...
Article