By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Jan Hus. -- s. 531-[535]
Annotation: Doslov (datován září 1988) je jedním ze samizdatových ohlasů na samizdatově vydanou prozaickou skladbu o životě a díle J. Husa, psanou v polovině...
Book Chapter
2
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 22, 1992, č. 48, s. 147-152
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 34/35, 28. 8., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 2, 16. 9., s. 2
Annotation: O čtenářském zážitku z knihy.
Article
5
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 58, 1991, č. 8, říjen, s. 188-189
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Acta (Scheinfeld). -- ISSN 0941-035X. -- Roč. 2, 1988, č. 5/8, zima, s. 35-37
Annotation: Recenze samizdatu (1988).
Article
7
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 18, 1988, č. 6, prosinec, s. 60-62
Annotation: Úvaha.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 67
Annotation: Dopis, ve kterém Kantůrková děkuje za udělení Ceny Unie českých spisovatelů za knihu Jan Hus.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 106, 9. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 19, s. 2
Annotation: Úvaha nad knihou "Jan Hus" E. Kantůrkové.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 32/33, 14. 8., s. 8
Annotation: Recenze; k otištěným ukázkám prvních ohlasů na samizdatové vydání: Pavlíček František, Kautman František, Rejchrt Miloš, Šimečka Milan,...
Article