By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 39, 24. 9., s. 14
Annotation: Článek o "Výstavě k 50. výročí filmu Kladivo na čarodějnice", jež probíhá na zámku Velké Losiny.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [844]-[846]
Annotation: Srovnání úrovně divadelního textu a přijetí inscenace diváky, které často kvalitě samotného textu neodpovídá.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 243, 19. 10., s. 18
Annotation: Článek o nakladatelství Melantrich v kontextu první republiky.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 35, 20. 8., s. 25
Annotation: O historických románech V. Kaplického, mj. ve srovnání s A. Jiráskem.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 119, 22. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 238, 28. 8., s. 5
Annotation: Stručný medailon.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 58, 9. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 203, 5. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 37, 18. 10., s. 6
Annotation: Recenze románu V. Kaplického.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 24, 12. 6.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 630-632
Annotation: Recenze, v níž autor zdůrazňuje potřebu nového vydání knihy.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 2, s. 197-200
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 31, 31. 7., s. 6
Annotation: Glosa k nesprávnému použití výtvarných termínů "freska" a "mosaiková freska" autorem V. Kaplickým a kritikem M. Petříčkem v recenzi Kaplického...
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 4, duben, s. 137-140
Annotation: Studie zachycuje vývoj české prózy v desetiletí po Druhé světové válce. Věnuje se jak próze samotné, tak stavu české literární kritiky.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 4, s. 402-418
Annotation: Studie o motivech lidu a lidovosti v historických a satirických románech Václava Kaplického.
Article
17
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [23], 1956, č. 2, 25. 2., s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 12, 20. 3., s. 10
Annotation: O vzniku románu a historické postavě kováře Stelziga; se snímkem autora.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 210, 28. 8., s. 2
Annotation: Zpráva na počest 65. narozenin Václava Kaplického.
Article