By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 10, listopad, s. 80
Annotation: Referát o výstavě věnované výtvarnému umění spjatému s osobností J. Karáska ze Lvovic.
Article
2
In: Emilovi. -- S. 57
Annotation: Doslov; s Poznámkou k první básni (s. 58); s Ediční poznámkou (s. 58-60).
Book Chapter
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 69-70
Annotation: Recenze na soubor básní a jedné novely J. Karáska ze Lvovic "Emilovi: sonety vepsané do knih", vydané Antikvariátem Křenek jako bibliofilie.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 467-496
Annotation: Studie podává náhled na různé podoby sfingy v české poezii druhé poloviny 19. století, kdy se začala jako dobově atraktivní motiv šířit...
Article
5
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 159-161
Annotation: Nekrolog J. Opolského, který vyšel v Národní politice 22. 5. 1942. Autor připomíná též další básníky a umělce z Opolského generace, kteří...
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 162-170
Annotation: Vzpomínky na básníka J. Opolského, jež vyšly v memoárech ""Z mého života" : Smetanovo smyčcové kvarteto E-moll : kniha vzpomínek a nadějí....
Article
9
In: Máj. -- S. 58-[62]
Annotation: Doslov sloužící též jako ediční poznámka (s datací "10. března 1940"); vydání je na titulní straně charakterizováno jako "první kritické".
Book Chapter
10
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 5. 10. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 7, 13. 2., s. 24
Annotation: Medailon J. Karáska ze Lvovic.
Article
13
In: Dodatky ke Vzpomínkám. -- S. 47-56
Annotation: Komentáře a vysvětlivky; s rejstříkem (s. 57-60).
Book Chapter
14
15
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 30. 10. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
18
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 11. 2018
Annotation: Článek se zabývá roboty a umělými bytostmi jako literárními postavami děl českých i světových autorů.
Article
19
20