By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 144
Annotation: Úryvek básně; připojen je medailon autora.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Polemika s článkem L. Kasala (Tvar 1996, č. 21) mj. o situaci v nakladatelství Mladá fronta; otištěno společně se stručnou odpovědí L. Kasala...
Article
5
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 23.-29. 1., s. 5
Annotation: Glosa, k článku J. Kasala (Tvar, 1996), vyčítajícímu řediteli Mladé fronty J. Macháčkovi, že propustil dva roky před penzí redaktora J. Navrátila.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 13
Annotation: Reakce na stať L. Kasala Vacíkovo zklamání na konci milénia (Tvar 1997, č. 1); mj. o pohledu na současnou českou poezii.
Article
7
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 323-325
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 11, s. 15-17
Annotation: Soubor materiálů ke konkurzu na šéfredaktora literárního časopisu Tvar.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 10. 1., s. 7
Annotation: Bio-bibliografická poznámka a fotografie u úryvků z dosud nedokončeného textu Kulhavá baletka (s. 6-7).
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 36, 8. 9., s. 57
Annotation: Stručná odpověď.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 17. 11., s. 12-13
Annotation: Týká se polemik s názory J. Kostečky na výuku českého jazyka a literatury na středních školách.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 17. 11., s. 13
Annotation: Týká se polemik P. Janouška a L. Kasala s názory J. Kostečky na výuku českého jazyka a literatury na středních školách.
Article
13
In: Báseň mého srdce. -- s. 211-231
Annotation: Doslov - studie, s kapitolami: Nechci být kůlem vyhlášek, Dnes básník ani neví, proč tu je, Náš všední den je pevnina, Ale báseň je dar,...
Book Chapter
14
In: S tebou sám. -- s. 121
Annotation: Antologie padesáti šesti básní vybraných autorů; s medailonky (většinu z nich napsali na žádost nakladatelství sami básníci), s jejich fotografiemi;...
Book Chapter
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 261, 9. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 18. 11., s. 2
Annotation: Dvě recenze.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 274, 25. 11., příl. Salon, č. 394, s. 2
Annotation: Poznámka o L. Kasalovi a jeho nové sbírce; připojena ukázka.
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 12
Annotation: Text adresovaný valné hromadě Obce spisovatelů, konané 4. 12. 2004, mimo se mimo jiné pokouší zpochybnit manažerské schopnosti L. Kasala.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 3, s. 140-143
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
20
by Málková, Iva, 1962-
Published Ostrava : Scholaforum, 1997.
Annotation: Příručka, s kapitolami: Problémové a autorské vymezení (s. 3-4); Časopisy, sdružení, almanachy, nakladatelství (s. 4-8); Poetika mladé poezie...
Book