By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 50
Annotation: O výsledcích soutěže Evropský fejeton Brno 2004, oceněni byli A. Koenigsmark, M. Kasarda, J. Hutka a H. Pachtová.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 131, 4. 6., příl. Národní 9, č. 23, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 2, 1991, č. 48, 1. 12., s. 8
Annotation: Názor na povídku: Kasarda Martin, (azda) Posledná večera; mj. nesouhlas s článkem: Haman Aleš (Respekt, č. 44).
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 240, 12. 10., s. 4
Annotation: Recenze; mj. o zobrazení osobnosti: Kohout Pavel.
Article
5
In: Jarmark umění. -- R. 1992, č. 3/4, listopad, s. 15
Annotation: Protestní dopis; datováno Praha, 25. 11. 1991.
Article
6
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 76, 1991, č. 40, 20. 11., s. 3
Annotation: Úvaha nad povídkou M. K. "azda" Posledná večera.
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1991, č. 44, 4.-10. 11., s. 16
Annotation: Protest proti postihu díla, otištěného v časopise Kultúrny život.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1991, č. 43, 29. 10.-3. 11., s. 4
Annotation: O postihu slovenského týdeníku Kultúrny život za otištění povídky.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 261, 8. 11., s. 16
Annotation: Protestní dopis Rady Obce spisovatelů z 6. 11. ve věci postihu povídky.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 265, 13. 11., s. 8
Annotation: Rozbor literární stránky skandalizované povídky slovenského autora.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 263, 11. 11., s. 6
Annotation: Glosa k politické aféře s časopisecky publikovanou (Slovenské pohľady) povídkou.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 276, 26. 11., s. 9
Annotation: Polemika s článkem: Příhoda Petr, Jen klid, slovenští přátelé, LN, 13. 11.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Protestní prohlášení k cenzurní aféře; připojeno obdobné prohlášení výboru Českého centra Penklubu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 51, 19. 12., s. 3
Annotation: Příspěvek do diskuse o literární aféře.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 1, 1991, č. 164, 13. 12., s. 5
Annotation: Kritika dopisu E. Horelové Jánovi Čarnogurskému k aféře s povídkou: Kasarda Martin, (azda) Posledná večera.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 2, 9. 1., s. 8-9
Annotation: Výběr z ohlasů na diskusi o povídce M. K., mj. od: Javornický Pavel, Jestřáb Vojtěch, Ješ Jiří, Sirotek Jiří, Frolík Jan, Antošová Svatava(s...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 6.-12. 2., s. 4
Annotation: Rozbor povídky.
Article
18
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 2, 1991, č. 11, 29. 11., s. 4
Annotation: Příhoda Petr; polemika s jeho stejnojmenným článkem (Lidové noviny 4, 1991, 13. 11.).
Article
19
In: Knihy 92. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 2, 1992, č. 4, 3. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 63, 14. 3., s. 5
Annotation: Recenze; první část triptychu oceněna: Cena Jiřího Ortena.
Article