By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s Kritičkou roku 2020 o způsobu, jakým probíhá anketa Tvárnice, a o její práci v nakladatelství Host; připojena bio-bibliografická...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 23-33
Annotation: Esej o románu J. Kalfaře "Kosmonaut z Čech" a kritické i čtenářské recepci románu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 14, 17. 1., příl. Salon, č. 1107, s. 16
Annotation: Zpráva o konání diskusního večera na téma normalizační literatury, zmíněna jsou vystoupení literární kritičky E. Klíčové a diskuse s filozofem...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 189, 16. 8., s. 7
Annotation: Rozhovor s básníkem a literárním historikem P. Hruškou o jeho odstoupení z komise pro Státní cenu za literaturu, které vyvolalo četné reakce...
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 114-119
Annotation: Esej, v němž se autorka snaží, opírajíce se rovněž o postavu F. Kafky, jeho literární dílo a pokřivený obraz, který v české společnosti...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník, mj. k roli literatury v době koronavirové pandemie a k udělení literárněkritické ceny Tvárnice E. Klíčové.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 26. 5. 2016
Annotation: Kritický komentář k úrovni diskusí o knihách v časopise Host, které autor označuje za vulgární; vyjadřuje se zejm. k diskusi nad knihou A....
Article
10
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 3. 9. 2015
Annotation: Úvaha o úrovni české literární kritiky.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 14-15
Annotation: Pokračování polemiky, kterou vyvolal článek E. Klíčové Kritéria lyrického věku (Host č. 6/2013). V úvodní poznámce jsou shrnuty diskuse,...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 15-16
Annotation: Článek reagující na diskuse o angažovanosti vyvolané článkem E. Klíčové.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 3, 15. 3., s. 7-9
Annotation: Komentář ke sporu o kritické přijetí prózy P. Krále Medové kuželky; autor vystupuje na podporu E. Klíčové, komentuje též roli S. Dvorského...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 15, 20. 9., s. 11
Annotation: Polemika s recenzemi E. Klíčové - v Hostu č. 6/2012 na knihu P. Krále a v Respektu (http://respect.ihned.cz) na knihu M. Kozelky. První recenze se...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 3
Annotation: Reakce na polemiky S. Dvorského a A. Borziče s recenzemi E. Klíčové.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 15. 10., s. 3
Annotation: Polemika s recenzí E. Klíčové na knihu Netopýři (Host č. 7/2009).
Article
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 26, 2011, č. 82, jaro, s. 236
Annotation: Glosa ke kritikám a polemikám uveřejňovaným v časopise Tvar.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 273, 23. 11., s. 8
Annotation: Recenze - polemika s recenzí E. Klíčové Probuzení hnědé krve (Respekt č. 46).
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 49, 5. 12., s. 68-69
Annotation: Recenze; mj. k recenzi E. Klíčové v časopise Respekt kritizující dílo za údajnou propagaci nacismu. Doplněno o níže uvedenou recenzní glosu.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 2
Annotation: Polemika s názorem E. Klíčové (rozhovor v tomto čísle Tvaru) na Borzičovu báseň o B. Manningovi. Kritička použila analogii s písní J. Laufra...
Article