By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 109, 10. 5., s. D8
Annotation: Přehled; poznámky k vydání mj. níže zmíněných knih.
Article
2
In: Loď jménem Naděje. -- s. [217]
Annotation: S autorovou závěrečnou poznámkou (s. 213-216); svazek obsahuje kromě titulní novely novelu Ostrov mrtvých králů a povídku Pračka.
Book Chapter
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 1, 7. 1., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 25, 1969, č. 106, 7. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1969, č. 19, 15. 5., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 1, 1969, č. 18, 14. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 6, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 2, 1969, č. 20, 21. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nová svoboda. -- Roč. 25, 1969, č. 83, 9. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 14, 1969, č. 5, květen, s. 37-38
Annotation: Poznámka; mj. o knize Františka Kautmana Nádhera rovnováhy.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 49, 1969, č. 183, 6. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 12, 19. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 21, 1969, č. 194, 19. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 1, s. 19-24
Annotation: O faktoru času v knihách Jana Otčenáška Mladík z povolání, Milana Kundery Žert, I. Klímy Loď jménem Naděje, v prózách V. Linhartové a v...
Article
16
by Hájek, Igor, 1931-1995, Čulík, Jan, 1952-
Published Praha : Dokořán, 2007.
Annotation: Výbor z anglicky psaných statí (s výjimkou textu Záznamy všedních dní) českého bohemisty a anglisty I. Hájka: Tradice české literatury: prokletí...
Book
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 25, 1969, č. 85, 11. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article