By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Komárek, Martin, 1961-
Published Praha : Práh, 2019.
Annotation: Fotografická publikace mapuje poslední léta normalizace v Československu až do popřevratových politických událostí zakončených rozdělením...
Book
2
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 10. 10. 2012
Annotation: Fotoreportáž z divadelní inscenace "Pohřbívání".
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 2
Annotation: Úvodník č. 3, které je věnováno tématu kulturní politiky.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Článek o dlouhodobé rekonstrukci budovy Klementina, která je příčinou toho, že mnoho knih si v Národní knihovně není možné půjčit.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Článek o čes(koslovens)kých prezidentech a též jejich přívlastcích, které vznikly na základě společenské recepce.
Article
7
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 10. 2018
Annotation: Článek tematizující život a působení Z. Nejedlého ve srovnání s činností V. Klause.
Article
8
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 22-26
Annotation: Úryvky ze črtnácti bezejmenných částí surrealistického scénáře, v němž se střídají scény z televizního studia, kde o životě a hodnotách...
Article
9
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 17. 7. 2017
Annotation: Zpráva mj. polemicky reflektuje článek V. Klause, J. Weigla a R. Jakla (novinky.cz), který reaguje na rozhovor J. Topola o novém románu "Citlivý...
Article
10
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 278-281
Annotation: Soubor autorských anekdot vysmívajících se zejména V. Havlovi, V. Klausovi a M. Zemanovi; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. [202]
Annotation: Autor se ve svém úvodníku zamýšlí nad tím, jak a zda se (v dohledné době) podaří vyřešit problém s nedostatkem místa v budově Klementina...
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 11. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Havel".
Article
13
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 34, 20.-26. 8., s. 33
Annotation: Politický sloupek o Evropské unii.
Article
15
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 20. 11. 2014
Annotation: Úvaha o slovu a o tom, kdy je slovo sprosté - a kdy i tzv. "slušné" slovo může získat "sprostý" význam, což autor dokládá na příkladu chování...
Article
17
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 3. 2008
Annotation: Článek o satirickém cyklu "Kluzká plocha" HaDivadla.
Article
18
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 248, 23. 10., s. A2
iDnes.cz [online]. -- 22. 10. 2012
Annotation: Článek k vydání knihy P. Hájka plánovanému na listopad 2012.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 250, 25. 10., s. A6
Annotation: Článek k rozhovorům P. Hájka o knize Smrt v sametu a v ní obsažených odkazech na biblickou Apokalypsu.
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 21, 2012, č. 14, 4. 9., s. 16
Annotation: Vzpomínka na situaci v ODS v 2. polovině 90. let.
Article