By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie zabývající se dílem F. Kafky, ale i Kleista, Flauberta, Sacher-Masocha nebo Prousta v rámci hranic vytčených filosofickými...
Book
2
Annotation: Kolektivní monografie, s uvedenými studiemi; - česká verze knihy: Franz Kafka a perspektiva minority (Praha, Filosofia 2011).
Book
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 7, 5. 2., s. 9
Annotation: O T. Syrovátkovi a jeho rozhlasové hře o smrti H. von Kleista a H. Vogelové.
Article
13
15
18