By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy a lidé kolem nich. -- Roč. [2], 1965, červenec, s. 9
Annotation: Článek reflektující páté výročí edice Klubu přátel poezie, mj. zdůrazněna produkce a prodej knih poezie.
Article
2
In: Knihy a lidé kolem nich. -- Roč. [2], 1965, prosinec, s. 9-10
Annotation: Úvaha o vztahu mládeže k poezii, mj. zmíněna edice "Klub přátel poezie".
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 144
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel o vzniku a chystané edici "Klubu přátel poezie".
Article
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 31
Annotation: Šest úryvků, jejichž autoři se pozitivně vyjadřují o edici Klub přátel poezie.
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 13
Annotation: Úryvky ze čtyř dopisů čtenářů, kteří se pozitivně vyjadřují k nové podobě edice Klub přátel poezie.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 33, 8. 2., příl. Salon, č. 204, s. 4
Annotation: Poznámka k odkoupení KPP nakladatelstvím Paseka (KPP patřil Československému spisovateli, pak Mladé frontě) - posledním titulem, který vyšel...
Article
7
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 34, 9. 2., s. 20
Annotation: Článek o edičním programu.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2001, č. 30, 12. 2., s. 12
iHned.cz [online]. -- 12. 2. 2001
Annotation: Informativní článek o přechodu edice KPP z Mladé fronty do Paseky; s přehledem připravovaných titulů.
Article
9
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2001, č. 39, 23.-25. 2., příl. HN na víkend, s. 9
Annotation: Přehledová stať o dvou uvedených edicích poezie; podrobněji o třech posledních titulech KPP, který přešel z Mladé fronty (původně v Čs....
Article
10
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 11, 2001, č. 38, 14. 2., s. 16
Annotation: Článek o edici.
Article
11
In: Knihy 99. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 9, 1999, č. 6, 22.-27. 2., s. 4
Annotation: Rozhovor, mj. o problémech Literárního klubu, o znovuobnovené edici KPP, o Salónech neznámých, o edičním programu MF na rok 1999.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 228, 30. 9., příl. Salon, č. 136, s. 2
Annotation: O obnoveném KPP.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 1999, č. 211, 29.-31. 10., příl. HN na víkend, s. 11
HN na víkend. -- 29. 10. 1999
Annotation: Přehledový článek o obnovené edici KPP (bilance 1. ročníku a ediční plán 2. ročníku).
Article
14
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 31, 1989, č. 46, 31. 10., s. 23
Annotation: O novém ročníku: Klub přátel poezie a jiných aktivitách nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1984, zima, s. 1
Annotation: K pětadvacetinám: Klub přátel poezie nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
16
In: Československý svět. -- ISSN 0323-1275. -- Roč. 41, 1986, č. 3, březen, s. 36
Annotation: Klub přátel poezie.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 31, 3. 8., příl. Kmen, č. 31, s. 1, 3
Annotation: Klub přátel poezie; k ukončení základní řady vycházející od roku 1961.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 33, 14. 8., příl. Kmen, č. 33, s. 1 a 3
Annotation: Klub přátel poezie.
Article
19
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1961, leden, s. 2
Annotation: Soupis členů, s fotografií F. Hrubína a M. Tomášové na ustavující schůzi.
Article
20
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1962, leden, s. 3-5
Annotation: Reportáž z besed; mj. o besedě M. Kundery v Ústí nad Labem (s fotografií).
Article