By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 49, 5. 12., s. 9
Annotation: O besedě s autorem v Ústřední lidové knihovně v Praze 1. 12. (přednáška L. Knězek).
Article
2
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 57, 2005, č. 3, s. 335-336
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1213-8371. -- Roč. 21, 2004, č. 4, s. 84
Annotation: Bibliografický doplněk zaznamenávající bibliofilské tisky básní F. Halase a nekrolog K. Bednáře k Halasovu úmrtí.
Article
5
6
In: Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1213-8371. -- Roč. 21, 2004, č. 4, s. 113
Annotation: Zpráva o udělení ceny na setkání Klubu autorů literatury faktu 21. 9. 2004 v Letohradě.
Article
7
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 2, listopad 2004, s. 5
Annotation: Zpráva o udělení 21. 9. u příležitosti 19. setkání českých a slovenských autorů literatury faktu v Letohradě.
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 40-41
Annotation: O historii Cen Egona Erwina Kische, o oceněních za rok 2003. K nepodepsanému úvodnímu textu je připojen text O. Šuléře.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 9, 4. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 4, březen 2005, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1213-8371. -- Roč. 19, 2002, č. 1/4, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1213-8371. -- Roč. 19, 2002, č. 1/4, s. 72-73
Annotation: Autor o svém díle.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 18. 3., s. 22
Annotation: Recenze knihy o návštěvách básníků ve Frenštátě.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 11, 12. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 13. 5., s. 8
Annotation: K recenzi M. Trávníčka; doplnění některých údajů chybějících v knize.
Article
16
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 8, 2004, č. 1/2, s. 110-113
Annotation: Recenze; též o bibliofilských aktivitách J. Jelínka a P. Parmy.
Article
17
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 44, 11. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 40, prosinec, s. 39-40
Annotation: Gratulace k různým oceněním.
Article
20
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 51, 2007, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 13, č. 2, s. 14
Annotation: Recenze.
Article