By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 259-261
Annotation: Rozhovor o přípravách.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 6, červen, s. 351
Annotation: Program připravovaného kongresu.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 7, září, s. 398-399
Annotation: O 4. koordinační poradě národních sekcí IBBY (Dobříš, 29. - 30. 5.); v rámci příprav kongresu.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 552
Annotation: Zpráva o přípravách a programu.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 387-388
Annotation: O pracovním programu připravovaného kongresu; s úvodem předsedy čs. sekce IBBY B. Říhy
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 389-391
Annotation: Komentář před 17. kongresem.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 401-403
Annotation: Příspěvky před kongresem IBBY.
Article
11
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 39, 1980, č. 38 (nedělní), 20. 9., s. 10
Annotation: Před zahájením kongresu.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 225, 23. 9., s. 4
Annotation: K připravovanému kongresu.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 4-6
Annotation: K připravovanému kongresu.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 32, 1980, č. 12, prosinec, s. 384-389
Annotation: Z referátu na kongresu.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 594-597
Annotation: Koreferát přednesený na kongresu.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 232, 1. 10., s. 1
Annotation: Zpráva o diskusi probíhající 30. 9. na téma Proměny dnešní knihy.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 233, 2. 10., s. 1
Annotation: Zpráva o diskusi probíhající 1. 10. na téma Základní tvůrčí principy v oblasti umělecké knihy pro malé děti.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 234, 3. 10., s. 1
Annotation: Zpráva o průběhu 2. 10.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 235, 4. 10., s. 5
Annotation: Přehledový referát o průběhu kongresu.
Article
20