By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Deutsch-tschechischer Almanach 2002 = Česko-německý Almanach 2002. -- S. 5-6
Annotation: Úvodní slovo editorů; se stručnými životopisnými údaji o zastoupených autorech a překladatelích (s. 215-225).
Book Chapter
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 3, s. 54
Annotation: Článek o připravované knize J. Knitlové v rubrice Na čem právě pracuji.
Article
3
In: Prognosis. -- ISSN 1210-2911. -- Roč. 4, 1994, č. 10, 13. 5-26. 5., příl. Review of Books, s. 7
Annotation: Medailón proložený rozhovorem s autorkou.
Article
4
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1990, č. 4, duben, s. 6
Annotation: Medailón.
Article
5
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 115, 1990/1991, č. 1, září 1990, s. 63
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 5, 1983, č. 2, 28. 1., s. 20
Annotation: Recenze na: Šerberová Alžběta, Vítr v síti; Kubátová Marie, Rozhovor s kamenem; Frais Josef, Den, kdy slunečnice hořely; Knitlová Jana, Potvrzení...
Article
7
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1986, č. 12, prosinec, s. 7
Annotation: O knížce, jež je adaptací stejnojmenného filmového scénáře.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 2, únor, s. 120-121
Annotation: Recenze knihy, jejímž základem je stejnojmenný film.
Article
9
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 65, 1987, č. 10, 23. 2., s. 4
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 23, 8. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 38, 1982, č. 51, 22. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 38, 1982, č. 309, 30. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Brněnský večerník. -- Roč. 14, 1983, č. 23, 2. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, podzim, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 25, 1985, č. 19, s. 24-25
Annotation: Kritický přehled; dále o románech: Romportlová Ludmila, Jeden večer denně; Knitlová Jana, Talent na Julii; Šerberová Alžběta, Ptáci na zemi...
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 10, prosinec, s. 622-623
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 1, 1983, č. 7/8, červenec/srpen, s. 12-13
Annotation: Recenzní přehled o knihách: Sládková Věra, Kouzelníkův návrat, soubor povídek; Šerberová Alžběta, Vítr v síti, soubor povídek; Knitlová...
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 35, 1979, č. 13, 16. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 41, 5. 11., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 281, 1. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article