By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 41, 1. 10., s. 25
Annotation: Článek o návštěvě masových hrobů v Katyni F. Kožíkem.
Article
3
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 79-86
Annotation: Studie se zabývá frekvencí výskytu historické prózy v čítankách pro výuku české literatury.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 10, 25. 2., s. 25
Annotation: Článek o rozhlasové hře F. Kožíka a S. Ježka "Marcela", jež měla rozhlasovou premiéru 30. 4. 1932 a jež byla zároveň poslední rozhlasovou...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 17
Annotation: Zpráva o výstavě uspořádané Památníkem písemnictví na Moravě o životě a díle spisovatele F. Kožíka.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem K. Weinlichem.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 34, 13. 8., s. 11
Annotation: Poznámka o rozhlasovém čtení z knihy F. Kožíka.
Article
9
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 2, s. 102-127
Annotation: Studie k fungování bělohorského mýtu ve výtvarném umění a literatuře 19. století, mj. k recepci jezdeckého portrétu K. Bonaventury Buquoye,...
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 164, 9. 7., s. 3
Annotation: Recenze tří dětských knih.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 243, 18. 10., s. 9
Annotation: Referát o dramatizaci, kterou uvedlo Městské divadlo Zlín (premiéra 12. 10. 2013).
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 26, 31. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 49, 27. 2., s. 13
Annotation: Recenze románu o F. Schubertovi.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 59, 11. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 47, 7. 3., příl. HN na víkend, č. 10, s. 10
HN na víkend. -- 7. 3. 1997
Annotation: Poznámka k vydání Kožíkových životopisných románů o G. Deburauovi a F. Schubertovi.
Article
16
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 33, 1997, č. 1, leden/únor, s. 19
Annotation: Medailon F. K. u úryvku z jeho románu Josef Mánes.
Article
17
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 81, 7. 4., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí F. K.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 81, 7. 4., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 83, 9. 4., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 81, 7. 4., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article