By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 15. 10., s. 142-148
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 148).
Article
3
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 39, 2006, č. 5, s. 50
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce; v seriálu Jak viděli Krkonoše.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 3, s. 36-39
Annotation: Biografická stať.
Article
6
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 12, 26. 3., s. 12
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 153, 2. 7., s. 16
Annotation: Medailon v rubrice Legendární příběhy minulého století.
Article
8
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 35, 2002, č. 10, s. 26
Annotation: Článek o Josefu Kocourkovi; v rubrice Stromy hovoří.
Article
9
In: Nová svoboda. -- Roč. 19, 1963, č. 76, 29. 3., s. 3
Annotation: K 30. výročí úmrtí J. Kocourka; zejména o románu Zapadlí vlastenci 1932.
Article
10
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 45, 1983, s. 39-45
Annotation: Studie srovnávající romány K. V. Raise a J. Kocourka.
Article
11
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 33, 1985, č. 3, červen, s. 448-449
Annotation: Kocourek Josef; recenze.
Article
12
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 1988.
Annotation: Sborník referátů, přednesených v letech 1984-1986 na celofakultních vědecko-metodologických konferencích nazvaných Den vědy, mj. : Capoušková...
Book
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 3, 6. 1., s. 11
Annotation: Medailon J. Kocourka u příležitosti 2. vydání jeho románu Srdce (Blansko, Duha press).
Article
14
In: Rok v dopisech 1. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k prvnímu ze dvou dílů knižní podoby stejnojmenného rozhlasového cyklu (vysílaného na stanici ČRo 3 - Vltava v roce 2006; zde je zachyceno...
Book Chapter
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 4, 27. 1.-2. 2., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
16
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 23, 1972, s. 13-22
Annotation: Stať, zejména o románu J.K. Zapadlí vlastenci 1932.
Article
17
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 25, 1973, s. 65-66
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 7, červenec, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Krkonoše - Podkrkonoší. -- ISSN 0231-9934. -- Sv. [1], 1963, s. 334-347
Annotation: Životopisný nástin a přehled díla.
Article
20
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 9, 1964, s. 15-16
Annotation: O fejetonech J. K. s přetiskem jeho fejetonu Studená Loučka.
Article