By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 280, 30. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 13, 26. 3., s. 19
Annotation: Zpráva o cenách udělených Akademií literatury české 15. 3. 2013.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 21. 3., s. 3
Annotation: Poznámka o udělení cen Akademie literatury české: Ceny Boženy Němcové za r. 2012 A. Koenigsmarkovi, Ceny Ladislava Fukse za celoživotní přínos...
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 78-79
Annotation: Soubor medailonů, mj. i několika českých literárních osobností, a poznámka o založení Umělecké besedy.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 24, 2013, č. 1, [červen], s. 74-91
Annotation: Studie o působení A. Koenigsmarka v Ústí nad Labem za vedení I. Rajmonta.
Article
8
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 24. 1., s. B11
iDnes.cz [online]. -- 23. 1. 2013
Annotation: Nekrolog k úmrtí A. Koenigsmarka 23. 1. 2013 ve věku 68 let.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 5, 31. 1., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 24, 29. 1., s. 8
Annotation: Zpráva o veřejném rozloučení 1. 2. ve Vlašském špitále v Praze.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 28, 2. 2., s. 16
Annotation: Zpráva o rozloučení 1. 2.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 20, 24. 1., s. 24
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 22, 26. 1., s. 12
Annotation: Nekrolog k úmrtí A. Koenigsmarka.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 5, 28. 1., s. 80
Annotation: Nekrolog k úmrtí A. Koenigsmarka 23. 1. 2013 ve věku 68 let.
Article
15
In: Příliš přešívaná vévodkyně a jiné causerie. -- zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s fot.); - soubor obsahuje mj. článek Poznámky k literatuře české (s. 87-102).
Book Chapter
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 64, 16. 3., s. 17
Annotation: Zpráva o udělení Ceny B. Němcové A. Koenigsmarkovi, Ceny L. Fukse V. Hrdličkové a Ceny K. H. Máchy - Máchovy růže K. Srpovi.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: Otevřený dopis, vyjadřující nesouhlas s výzvou oslovených autorů - členů Českého centra PEN klubu k "pragmatickému chování". - K témuž...
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 292, 16. 12., příl. Salon, č. 397, s. 2
Annotation: Fejeton inspirovaný fejetonem A. Koenigsmarka Dveře a přednosti (získal hlavní cenu v soutěži Evropský fejeton 2004).
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 50
Annotation: O výsledcích soutěže Evropský fejeton Brno 2004, oceněni byli A. Koenigsmark, M. Kasarda, J. Hutka a H. Pachtová.
Article
20
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 1, 2002, č. 6, 23. 5., s. 40
Annotation: Rozhovor o bydlení.
Article