By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 21. 1., s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: O udělení ceny P. K. občany německého města Kasselu (za jeho činnost pro česko - německé porozumění).
Article
3
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 18, 22. 1., s. 11
Annotation: Zpráva o rozhodnutí Společnosti občanů německého města Kassel udělit cenu 28. 9. 1997.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 11
Annotation: Přetisk korespondence P. Kohouta s redakcí frankfurtského deníku, odmítajícího uveřejnit v plném znění Kohoutovu odpověď na článek Hanse-Petera...
Article
5
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 2, 1997, č. 3, 16.-28. 2., s. 24
Annotation: Článek o izraelském filmu Svatá Klára, natočeném podle námětu J. K. a P. K.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 2
Annotation: Glosa ke Kohoutově polemice s FAZ (LtN č. 5/1997).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 2
Annotation: Vyjádření sympatií k jeho při s FAZ.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 70, 24. 3., s. 11
Annotation: Referát o lipském knižním veletrhu, mj. o účasti českých autorů.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 6. 3., s. 55
Annotation: Odpovědi v pravidelné rubrice na otázku Kdo nebo co vám v poslední době nejvíce kazí náladu?; V. Novotný (zrušení rubriky Kritický metr v...
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 3, [15. 3.], s. 1, 3
Annotation: Přitakání článku H. - P. R. (Frankfurter Allgemeine Zeitung 28. 12. 1996), negujícímu českou literaturu a knižní trh po listopadu 1989; současně...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 13
Annotation: Rozbor divadelní hry P. K. Ubohý vrah, jejíž předlohou byla novela Rozum Leonida Andrejeva; též obecná úvaha o problematice divadelních adaptací.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 7, 1. 4., s. 1, 7
Annotation: Silně autobiografická vzpomínka na režiséra L. Pistoria, hodnocení poválečného vývoje českého divadla a kultury.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 153, 30. 6., s. 17
Annotation: Rozhovor s organizátorem festivalu; připojena fotografie P. Kohouta z loňského ročníku autorského čtení.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 177, 30. 7., s. 8
Annotation: Zpráva s fotografií P. K.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 201, 27. 8., s. 15
Annotation: Medailon v rubrice Reflektor; s mezititulky Kdo chvíli stál, již stojí opodál, Pražské jaro a vídeňský exil, Homo horlivus.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 202, 29. 8., s. 11
Annotation: Komentář kritizující Horákův zaujatý medailon P. Kohouta (LN 27. 8. 2005).
Article
17
In: Konec velkých prázdnin. -- s. 666
Annotation: Poznámka ke vzniku knihy a stejnojmenného televizního seriálu.
Book Chapter
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 15, 20. 9., s. 15
Annotation: Recenze sborníku pěti her.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 268, 16. 11., s. 3
Annotation: Zpráva u fotografie; se slovy P. Kohouta.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 282, 3. 12., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article