By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 76, 30. 3., s. 21
Annotation: Studie, čerpající též ze studie J. Koláře K problematice básnické skladby.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 8, 20. 4., s. 12
Annotation: Studie vychází z doslovu v knize Prométheova játra, ve kterém E. Frynta rozlišuje mezi dvěma básnickými typy: básníkem s Múzou a básníkem...
Article
3
In: Masarykův lid. -- Roč. 7, 2001, č. 3, září, s. 28-29
Annotation: Komentář o knize B. Čelovského a o jasnozřivosti sbírky J. Koláře Prométheova játra; s poznámkou Poprvé vysíláno na stanici Čro3-Vltava...
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 12, 22. 3., s. 68-70
Annotation: Pohled na českou literaturu padesátých let.
Article
5
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 279, 1. 12., s. 22
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 2, s. 12-18
Annotation: Studie o otázkách subjektu v umění vyjádřených v pracích Jana Mukařovského a v této souvislosti o: Orten Jiří, Deníky Jiřího Ortena, uspořádal...
Article
8
In: Deník Jihočeská pravda. -- Roč. 2, 1992, 28. 1., s. 5
Annotation: Medailón; u příležitosti udělení Ceny Jaroslava Seiferta.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 13-26, 28. 6.-27. 9., s. 12 nebo 13
Annotation: Výběr z recenzí českých knih vydaných ve Francii: Kolář Jiří, Prométheova játra (č. 13), Deml Jakub, Zapomenuté světlo a Podzimní sen (14),...
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 18, 2. 5., s. 14
Annotation: Recenze básnických sbírek: Kolář Jiří, Prométheova játra, Praha, Čs. spisovatel; Sýs Karel, Ztráty a nálezy, 1989; Vorel Václav, Loďka nad...
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 8, 20. 2., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 222, 23. 9., s. 4
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; zpráva o udělení 22. 9. J. Kolářovi za knihu Prométheova játra.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 4, [prosinec 1991], s. 16-21
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 19, 23. 1., příl. Národní 9, č. 4, s. 3
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; zpráva o udělení za sbírku Prométheova játra; též přehled laureátů ceny za léta 1986-90.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 14, 17. 1., s. 2
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta za rok 1991; o jejím udělění J. K. za sbírku básní Prométheova játra.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 23. 1., s. 2
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; zpráva o udělení za rok 1991 za sbírku Prométheova játra; též o ostatních nositelích ceny.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 2, 16.-23. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 39, 15. 2., příl. P92 č. 7, s. 5
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; rozhovor o jejích laureátech: J. K. (1991); Tatarka Dominik (1986), Vaculík Ludvík (1987), Diviš Ivan (1988), Šiktanc Karel...
Article
19
In: A - almanach autorů. -- ISSN 0862-8394. -- R. 1991, č. 3, s. 98-99
Annotation: Glosy k básnickým sbírkám: Kundera Ludvík, Malé radosti; Topol Jáchym, Vlhký básně a jiný příběhy; Strož Daniel, To je můj návrat; Kolář...
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 9, s. 37-38
Annotation: Úvaha o básnických denících J. Koláře.
Article