By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 4, 2012, č. 4, s. 344-350
Annotation: Referát o konferenci "Jakobson ve struktuře (české) vědy" (10.-11. 12. 2012, Olomouc).
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 1, únor, s. 108-117
Annotation: Úvaha nad knihou K. Sgallové "O českém verš", autor charakterizuje její postavení v poválečném výzkumu českého verše a vyzdvihuje její důraz...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 13, 29. 6., s. 28
Annotation: Glosa.
Article
5
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 17, 2013, č. 64, červen, s. 58-60
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 49, s. 278-280
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 7/8, s. 288-290
Annotation: Představení Korpusu českého verše a jeho on-line aplikací (www.versologie.cz). Projekt vznikl v Ústavu pro českou literaturu. Připojena anotace...
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 79, 2018, č. 1, březen, s. 47-65
Annotation: Studie se věnuje využití metod kvantitativní a korpusové analýzy v české literární vědě.
Article
9
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 309-312
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 31, s. [209]-224
Annotation: Studie o literární výchově na středních školách. Autor se soustřeďuje na pojem didaktická interpretace a prostřednictvím tři interpretačních...
Article
11
In: Vznešenost přírody ; Cesta do Itálie. -- s. 539-568
Annotation: Komentář; - s uvedeným komentářem a s Ediční poznámkou [ke Vznešenosti přírody] (s. 115-121) a s uvedenými poznámkami [k Cestě do Itálie].
Book Chapter
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 303, 31. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 36, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 52, 2015, č. 4, červenec/srpen, s. 1
Annotation: V úvodníku autorka zmiňuje besedy a přednášky, které ji nejvíce zaujaly na 59. ročníku Šrámkovy Sobotky.
Article
14
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 192-196
Annotation: Recenze.
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 8. 2014
Annotation: Zpráva informuje o elektronické cvičebnici doplňující publikaci Úvod do teorie verše.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 3, červenec, s. 332-355
Annotation: Studie analyzuje poezii F. Gellnera, cílem analýzy je potvrdit, že Gellnerovu poezii lze rozdělit do dvou období (rané 1894-1906 a pozdní 1910-1914)...
Article
17
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 80, 2019, č. 1, březen, s. 64-67
Annotation: Recenze.
Article
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 10. 4. 2018
Annotation: Rozhovor s textologem a literárním historikem J. Flaišmanem o edici "Česká knižnice", v jejímž rámci vyšel jako stý svazek román "Sestra" J....
Article
19
by Kolár, Robert, 1977-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Annotation: Komentář k literárnímu dílu vydanému v edici Česká knižnice uvádí literárněhistorický kontext díla, jeho žánr, kompozici, témata a motivy,...
Book
20
by Kolár, Robert, 1977-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Annotation: Komentář k literárnímu dílu vydanému v edici Česká knižnice uvádí literárněhistorický kontext díla, jeho žánr, kompozici, témata a motivy,...
Book