By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 259, 7. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 45, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Náš malý, maličký svět. -- S. 285-296
Annotation: Doslov; s medailonem autorky s její fot. (s. 297-299); s úryvkem z textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 23. 1., s. B4
Annotation: Drobný nekrolog za J. Kolárovou.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 19, 23. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o úmrtí spisovatelky ve věku nedožitých 87 let.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 5, 3. 2., s. 2
Annotation: Nekrolog; připojena smuteční řeč místopředsedy Unie českých spisovatelů pronesená ve velké obřadní síni strašnického krematoria 27. 1.
Article
7
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2006, č. 7, 15. 2., s. 12
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2006, č. 9, 28. 2., s. 20
Annotation: Medailon J. Kolárové.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 35, 27. 8., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 3, září, s. 25-28
Annotation: Úryvek z připravované knihy vzpomínek; se závěrečnou redakční poznámkou.
Article
11
12
In: Kurýr. -- R. 2006, č. 24, 15. 6., s. 3
Annotation: Nekrolog za J. Kolárovou.
Article
13
14
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 36, 8. 9., s. 4
Annotation: Kapitola vzpomínek.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 37, 15. 9., s. 4
Annotation: Pokračování vzpomínek.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 38, 22. 9., s. 4
Annotation: Vzpomínka na rok 1938.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 193, 20. 8., s. 14
Annotation: Medailon k osmdesátinám 24. 8.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 24, 20. 8., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 33, 1.-7. 9., s. 4
Annotation: Medailon.
Article