By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Život lidí, zvířat, rostlin, včel. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s úryvkem z textu (přední záložka).
Book Chapter
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 10
Annotation: Zpráva z autorského čtení P. Kolmačky z jeho nové knihy "Život lidí, zvířat, rostlin, včel".
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 262, 10. 11., s. 28, příl. Orientace, s. x
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19., 15. 11., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
5
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 93-100
Annotation: Článek, v němž autor přibližuje své literární vzory a básníky, jimiž se inspiroval, mj. jsou zmíněni K. Hynek, V. Effenberger, I. M. Jirous,...
Article
6
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 4-6
Annotation: Rozhovor S. Martínkové-Rackové s P. Kolmačkou o literárních cenách, jeho poezii a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
8
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 1, s. 43
Annotation: Zpráva o prezentaci antologie česko-německé poezie "VERSschmuggel: Gedichte: deutsch, tschechisch = Překladiště: básně v češtině a v němčině"...
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Ars, s. 4
Annotation: Zpráva o programu, který v rámci veletrhu Svět knihy připravily Básnířka města S. Fischerová a Městská knihovna v Praze.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 86-95
Annotation: Soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 95).
Article
11
12
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, příl. Biblio, s. 13
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
14
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 88-91
Annotation: Esej o básnické tvorbě P. Kolmačky; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 91).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20. 2., s. 8
Annotation: Reportáž o autorském čtení básníků P. Kolmačky a R. Štěpánka v Knihovně na Vinohradech, které moderoval R. Wudy.
Article
16
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Antologie nejlepších českých básní roku 2019 společně vybraných editory D. Jedličkou a R. Fridrichem a řazených abecedně podle příjmení...
Book
17
In: Nejlepší české básně 2019. -- ISBN 978-80-7577-998-4. -- S. 77-83
Annotation: Komentář k antologii "Nejlepší české básně 2019" ve formě rozhovoru editorů o událostech v české literatuře, literárních cenách, o přečtených...
Book Chapter
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 13, 17. 6., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s básníkem O. Hložkem, který žije v Opavě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
19
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 31. 1. 2019
Annotation: Komentář k literární ceně Tvárnice, již vyhlašuje časopis Tvar. Autor se vyjadřuje k textům, které vyšly v č. 2/2019 časopisu Tvar a které...
Article
20