By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 19. 3. 2017
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 3. 2017
Annotation: Článek o nizozemské překladatelské ceně "Filter Vertaalprijs", na niž byl nominován překlad Komenského "Labyrintu světa a ráje srdce" K. Merckse.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 38, 17. 9., s. 14
Annotation: Zpráva o výstavě "Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků", již uspořádaly Národní muzeum a Národní pedagogické muzeum.
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 12. 2015
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 273, 25. 11., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 22. 11. 2019
Annotation: Článek o novém vydání knihy "Labyrint světa a ráj srdce" J. A. Komenského.
Article
6
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 933-953
Annotation: Studie.
Article
7
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 8, s. 5-8
Annotation: Rozhovor M. Jalušky s V. Urbánkem o korespondenci J. A. Komenského a o dalším svazku jeho sebraných spisů "Johannis Amos Comenii Opera Omnia", který...
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 10. 2017
Annotation: Medailon spisovatelky, komenioložky a překladatelky M. Blekastad(ové), která od svých šestnácti let žila v Norsku.
Article
9
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Dvojrecenze na výtvarné adaptace díla J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce".
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 33, 8. 2., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Zpráva o výstavě "Naše slabikáře. Historie a současnost", jež probíhá v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o výstavě představující portéty J. A. Komenského, jeho spolupracovníků a mecenášů a předměty s nimi spojené. Výstava byla uspořádána...
Article
12
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 30, 5. 2., s. 4
Haló noviny [online]. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o konání výstavy "KOMenský v KOMiksu" (31. 1. - 31. 12. 2020), kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 7, s. 19
Annotation: Zpráva o zákazu prodeji skript K. Bartha "Protestantská teologie v 19. století, sv. I." určená pro Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu....
Article
14
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 119-149
Annotation: Studie o filosofických konceptech a myšlenkách, které ovlivnily myšlení J. A. Komenského a R. Baxtera.
Article
15
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 187-211
Annotation: Studie pojednává o nedokončeném textu J. Patočky "Transcendentalia a kategorie"; připojen překlad Patočkovy studie do angličtiny.
Article
16
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 249-253
Annotation: Nekrolog.
Article
17
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 6, 6. 2., s. 20
Annotation: Medailon spisovatele, novináře, nakladatele a knihkupce V. M. Krameria.
Article
18
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 3. 2017
Annotation: Text, který J. Lehár napsal v roce 1977 a jehož konečná verze je (asi) z roku 1981.
Article
19
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 3, září, s. 916
Annotation: Anotace.
Article
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 9, s. 87-106
Annotation: Studie ohlížející se za historií časopisu Slovenské pohľady, za jeho přispěvateli, kteří byli v kontaktu s Vojvodinou; připomínána je mj....
Article