By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 178, 3. 8., s. 14
Annotation: Článek o prohlášení "Dva tisíce slov", který zformuloval spisovatel L. Vaculík.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 179, 4. 8., s. 17-18, příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Esej o českých spisovatelích, jejichž díla byla v období tzv. normalizace vydávána ve vysokých nákladech a kteří často zastávali i funkce...
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
4
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 26, 2018, č. 2, s. 217-239
Annotation: Studie o dějinách Svazu československých novinářů po roce 1945.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s historikem M. Pullmannem o období tzv. normalizace včetně úlohy a významu umění daného období.
Article
6
In: Oko žraloka. -- S. 481-486
Annotation: Doslov; s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
7
online
In: iRozhlas [online]. -- 31. 5. 2018
Annotation: Úvaha o ocenění K. Sýse státním vyznamenáním.
Article
8
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 17. 11. 2014
Annotation: Článek o literárním dění v Ostravě v roce 1989; připojeny básně D. Cveka a M. Friče.
Article
9
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. [1]
Lidovky.cz [online]. -- 30. 3. 2019
Annotation: Zpráva o aktivitách StB proti spisovateli M. Kunderovi po roce 1969 - i o spolupracovnících StB, které Kundera považoval za své přátele (J. Matys,...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. [19]-20, příl. Orientace, s. [i]-ii
Annotation: Článek o svazku StB s krycím jménem "Elitář", který StB vedla na spisovatele M. Kunderu od roku 1971. Už na konci roku 1959 StB na Kunderu založila...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 79, 3. 4., s. 10
Annotation: Článek o básnické sbírce V, Nezvala "Velký orloj" z roku 1949, která po vydání vyvolala také diskuse o tom, zda se nejedná o "protisocialistickou"...
Article
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 3, březen, s. 34-[37]
Annotation: Stať, ve které autor popisuje poválečnou kulturní politiku L. Štolla, V. Nezvala a V. Kopeckého v Československu, se kterou ne všichni současníci...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 11, 5. 7. - 15. 8., s. 8
Annotation: Dopis G. Husákovi a KSČ, v němž Soukup žádá o dodržování socialistické zákonnosti a propuštění politických vězňů, mezi nimiž zmiňuje...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 89, 15. 4., s. 20
Annotation: Medailon komunistického politika, novináře, literárního a divadelního kritika a protinacistického odbojáře J. Fučíka.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 145, 24. 6., s. 11
Annotation: Článek popisuje průběh třídenního jednání Svazu československých spisovatelů v roce 1967.
Article
16
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2015, č. 79, 19. 9.
Annotation: Vzpomínky na recitátorku L. Pelikánovou, která svými kulturními aktivitami podporovala KSČ.
Article
17
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 29-32
Annotation: Úvaha o reakcích na článek (Ferdinanda Peroutky) ve Svobodných novinách o šancích komunistické strany ve volbách. Před samou úvahou jsou otištěny...
Article
18
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 3, 10. 4., s. 44-46
Annotation: Úvaha mladého herce, člena KSČ, k soudobým otázkám. Dopis adresovaný šéfredaktorovi F. Peroutkovi. Hlavně o Peroutkově vztahu ke KSČ.
Article
19
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 3, 10. 4., s. 46-48
Annotation: Úvaha o vlastním vztahu ke KSČ. Odpověď mladému herci M. Kopeckému.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 3-9
Annotation: Stať o likvidaci klášterních knihoven v 50. letech 20. století.
Article