By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 18, 1. 5., s. 429
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 20, 16. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 8, červen 1946, s. 370-372
Annotation: Referát o repertoáru pražských divadel; mj. o hře E. Konráda.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 8, 10. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o pietní akci k výročí narození K. Čapka.
Article
5
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 9, září, s. 241
Annotation: Zpráva o vydání knížky pohádek.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 117, 21. 5., s. 2
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
8
Published Stará Huť u Dobříše : Památník Karla Čapka, 1999.
Annotation: Průvodce (s citáty ze vzpomínek a výroků uvedených osobností), s oddíly: Expozice začíná... (s.9-32); Expozice Ferdinanda Peroutky (s. 41-47);...
Book
9
10
In: Mistři bez fraků. -- s. 5-13
Annotation: Autorská předmluva k souboru anekdotických příběhů z uměleckého světa, mj. ze života uvedených spisovatelů; s autorovou Ediční poznámkou...
Book Chapter
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 17, 8.-14. 5., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Oblak a valčík. -- S. 58
Annotation: Úvodní poznámka autora dramatizace Peroutkova románu; program-sborník Stavovského divadla v Praze (vydaný k premiéře 11. 11. 1993, první představení...
Book Chapter
13
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 77, 31. 3., s. 5
Annotation: Recenze románu Edmonda Konráda Duše v očistci (1970) a Oblaku a Valčíku od Ferdinanda Peroutky.
Article
14
by Langer, František, 1888-1965
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
Annotation: Výběr ze vzpomínek a vzpomínkových úvah F. L., s oddíly: Curriculum vitae, Vzpomínání na Jaroslava Haška {Hašek Jaroslav}, O bratřích Čapcích...
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 22, 1. 7., s. 2
Annotation: K 30. 5.
Article
16
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1984, č. 22, s. 27-29
Annotation: Přetisk článku k 95. výročí narození E. K. (30. 5. 1889-9. 5. 1957), (Lidová demokracie 26. 11. 1958).
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 108, 8. 5., s. 5
Annotation: K 25. výročí úmrtí 9. 5.; též o: Píša Antonín Matěj k 80. výročí narození 10. 5.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 40, 1984, č. 279, 24. 11., s. 5
Annotation: O večeru Společnosti bratří Čapků Nač nezapomeneme, připravil Fišar Vlastimil.
Article
19
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 22, 1989, č. 153, 7. 8., s. 4
Annotation: Přehled.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 5, květen, s. 135-136
Annotation: Medailón (30. 5. 1889-9. 5. 1957).
Article