By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 14, 15. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o divadelních aktivitách souboru z národního podniku Kovofiniš.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 20, 14. 5., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 133, 15. 5., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article
5
6
by Rybák, Josef
Published Praha : Československý spisovatel, 1961.
Annotation: Výbor statí o soudobém umění, literatuře, divadle a filmu; výbor uspořádal a vlastními dobovými kresbami doplnil autor; mj. o uvedených spisovatelích.
Book
7
In: Čtení. -- ISSN 0323-1372. -- Roč. 24, 1975, č. 5, květen, s. 68-69
Annotation: Obsah vzpomínky herečky B. Půlpánové na premiéru hry O. K. Platon Krečet v Praze na jaře 1936 za účasti autora.
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 12, 16. 4. 1958, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 16, 4. 3. 1959, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s L. Linhartem.
Article
11
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 3, 1952, č. 5, květen, s. 415-423
Annotation: Referát proslovený na plenárním zasedání DDR dne 12. 3. 1952.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 208, 6. 9., s. 1
Annotation: Úvodník o divadelnickém "soutěžení" - chystaných premiérách čtyř inscenací sovětské hry s tematikou hornictví.
Article
13
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 4, 1953, č. 8/9, srpen/září, s. 871-872
Annotation: Medailon V. Vydry.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 199, 25. 8., s. 7
Annotation: Reportáž o dvoutýdenním školení začínajících spisovatelů.
Article
15
16
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 1, leden, s. 58-60
Annotation: Medailon B. Stejskala.
Article
17
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 7, červenec, s. 605
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 9, září, s. 705-709
Annotation: Referát o průběhu soutěže Divadelní žatva v divadelní sezóně 1954-1955.
Article
19
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 11, listopad, s. 895-897
Annotation: Článek o historii Městského divadla v Kladně.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 12, prosinec, s. 1016-1023
Annotation: Úryvek z přednášky proslovené 21. 4. 1955 v Městském domě osvěty ÚNV Praha.
Article