By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 106, 2019, č. 4, s. 517-519
Annotation: Referát z konference "Broadside Ballads", která byla jedním z výstupů projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech.
Article
2
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 797-800
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 27, 2012, č. 1, s. 202-207
Annotation: Recenze konferenčního sborníku vydaného u příležitosti 350. výročí vydání kancionálu Jesličky.
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 101-106
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 302-306
Annotation: Zpráva o literárněvědných aktivitách na půdě Ostravské univerzity.
Article
7
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 18, listopad, s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
8
9
10
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 48, 2016, č. 1, s. 88-90
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 26, 2015, č. 3, 9. 12., s. 231
Annotation: Reakce na vyjádření editorů knihy "Jesličky staré nové písničky" (Souvislosti 3/2015) k recenzi J. Linky (Souvislosti 2/2015).
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 207, 4. 9., s. A11
Annotation: Recenzní glosa ke kritické edici s přiloženým CD.
Article
14
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 26, 2015, č. 2, 19. 10., s. 187-193
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 15, 2014, č. 11, s. 36-37
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 86-97
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 101-108
Annotation: Úvaha o způsobu vydávání české hymnografie raného novověku je současně polemikou s recenzí edice Čistý plamen lásky (M. Škarpová, ČL...
Article
19
20
In: Slaviček rájský. -- s. 5-43
Annotation: Úvodní studie ke kancionálu (poprvé vydán roku 1719) obsahujícímu 823 českých duchovních písní; s komentáři a vysvětlivkami (s. 319-334),...
Book Chapter