By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2016, č. 84, 19. 7.
Annotation: Článek o J. Husovi a kostnickém koncilu.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 106-109
Annotation: Stať o literatuře zabývající se životem Jeronýma Pražského.
Article
3
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 3, s. 169-174
Annotation: Autor zmiňuje nenalezený spis Václava Budovce z Budova, historický spis líčící české dějiny a dějiny církve od koncilu Kostnického po 17....
Article
4
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 7 (82), 1959, č. 1, červen, s. 86-91
Annotation: Studie o Husově kostnickém spisku De matrimonio. Autor se ve studii zabývá jeho valdenským zpracováním.
Article
5
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 17, 1948, č. [3], s. 57-60
Annotation: Stať se věnuje poslednímu měsíci života J. Husa a událostem v Kostnici. Přetiskuje latinský text protestu české šlechty.
Article
6
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 6, 2005, č. 8, srpen, s. 4-11
Annotation: Studie, vymezující základní body teoretického konceptu kostnické školy recepční estetiky.
Article
7
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 23, 1954, č. 4, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 162, 12. 7., s. A11
Annotation: Fejeton o kostnickém koncilu a Janu Husovi.
Article
10
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 51, 2009, s. 112-114
Annotation: Článek o Husově muzeu v Kostnici.
Article
11
In: Národní pokrok. -- Roč. 1, 1867/1868, č. 199, 9. 7. 1868
Annotation: Mj. o příznivém přijetí proslovů spisovatelů: Sabina Karel, Hurban Jozef Miloslav, Sládek Josef Václav, za pobytu účastníků kostnické pouti...
Article
12
In: Národní pokrok. -- Roč. 1, 1867/1868, č. 200, 10. 7. 1868
Annotation: Opakování (patrně z důvodu konfiskace) čísla 199 - obou částí referátu otištěného v konfiskovaném čísle; pokračování v líčení cesty...
Article
13
In: Politik. -- Roč. 2, 1863, č. 127, 8. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o Husově pomníku postaveném v Kostnici na místě, kde byli upáleni Hus Jan a Jeroným Pražský.
Article
14
In: Posel z Prahy. -- Roč. 9, 1868, č. 95, 7. 7., s. 2
Annotation: Článek o německy psaných plakátech o významu Husově, které byly poslány z Prahy do Kostnice a tam vylepeny. U pomníku Husova se sešlo asi 400...
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 9
Annotation: Úvod k tematickému číslu.
Article
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 10-13
Annotation: Studie se věnuje kostnickému procesu.
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 14-17
Annotation: Studie se věnuje kostnickému procesu.
Article
18
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 18-21
Annotation: Studie.
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 22-25
Annotation: Studie se věnuje Husovu kultu v českých zemích.
Article
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 6, červen, s. 42-43
Annotation: Filmová recenze.
Article