By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 3, 1958, č. 1, s. 1-27
Annotation: Studie o životě Josefa Havelky (1792-1871?), východočeského obrozeneckého vzdělance pojungmannovské generace a překladatele děl Augusta von Kotzebua...
Article