By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 48, 28. 11., s. 40-44
Annotation: Portrét J. Hasila u příležitosti jeho úmrtí ve Spojených státech, jehož osud byl předlohou pro vznik románu R. Kalčíka "Král Šumavy".
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 170, 25. 7., s. 15
Annotation: Článek o filmu "Král Šumavy", který je zkrácenou kapitolou z knihy "Král Šumavy: komunistický thriller".
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 171, 26. 7., s. 16
Annotation: Článek o recepci filmu "Král Šumavy" v zahraničí (v západních zemích, mj. v Mexiku a USA), převzatý z knihy "Král Šumavy: komunistický thriller".
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 22, 30. 5., s. 22-23
Annotation: O českých filmech z 50. let s tematikou střežení pohraničí, mj. o adaptaci Jiráskových Psohlavců a Kalčíkových povídek.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 218, 17. 9., s. C12
Annotation: Článek k vydání románu D. Žáka (Labyrint, září 2012) inspirovaného životem J. Hasila.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Magazín Právo, s. 22-25
Annotation: Rozhovor s J. Hasilem, který se stal předobrazem k postavě převaděče ve filmu Král Šumavy. D. J. Žák o něm napsal dokumentární román.
Article
7
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 5, 1959, č. 10, říjen, s. 681
Annotation: Anotace filmu.
Article
8
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 6, 1960, č. 2, únor, s. 131-136
Annotation: Kritika. Obsahuje biografickou poznámku o K. Kachyňovi.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 17, 14. 8., s. 4
Annotation: O před- a polistopadových zpracováních legendy o Králi Šumavy a jejich dobové podmíněnosti.
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 248, 24. 10., s. B13
iDnes.cz [online]. -- 24. 10. 2013
Annotation: Recenze. Doplněno o glosu "Film versus skutečnost".
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 46, 14. 11., s. 23
Annotation: O spisovatelské a scénáristické kariéře Rudolfa Kalčíka.
Article
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 307-375
Annotation: Blok studií inspirovaných příspěvky pronesenými v rámci literárněvědného panelu níže zmíněného kongresu; s úvodní poznámkou.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 2, 17. 2., s. 17-20
Annotation: Článek o fenoménu "krále Šumavy" se zabývá filmovými a literárními díly inspirovanými touto tematikou a reálnými předobrazy literárních...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 158-181
Annotation: Studie se zabývá literárními a filmovými reprezentacemi tzv. Krále Šumavy a příběhy s podobnými náměty (převaděči a ochrana státní hranice)...
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 46, 4. 11., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
16
Annotation: Sborník studií, s oddíly: Film a dějiny: praktický úvod (s. 11-38); Adolf Hitler a ti druzí: filmové obrazy zla (s. 39-348); se seznamem vyobrazení...
Book