By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 4-6
Annotation: Přehled literárních a kulturních akcí v Plzeňském kraji.
Article
2
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 6
Annotation: Zpráva o literárně-dramatickém a hudebním pořadu "Eliška Krásnohorská a česká opera", který se konal 2. 12. 2019 v rámci Plzeňského literárního...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 276, 28. 11., s. 18
Annotation: Článek o zakládání a rozvíjení vědeckých ústavů v období první republiky, mj. v oblasti orientalistiky.
Article
6
by Jarolímková, Stanislava, 1947-
Published Praha : Motto, 2019.
Annotation: Popularizačně psaná publikace obsahuje medailony českých osobností (viz rozpis), včetně českých spisovatelů a spisovatelek; s uvedenou autorčinou...
Book
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 291, 16. 12., příl. Ona Dnes, č. 50, s. 32-33
Annotation: Portrét E. Krásnohorské.
Article
11
by Volný, Zdeněk, 1946-
Published Praha : Via Facti, 2019.
Annotation: 15. díl knižní série o české historii se věnuje "rozkvětu české literatury" mezi lety 1815-1918, mj. též dění kolem Rukopisů, literárním...
Book
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 61, 12. 3., s. 12-13
Annotation: Článek o uvedení opery B. Smetany "Tajemství" v českobudějovické opeře.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 278, 25. 11., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o zahájení výstavy v Muzeu Bedřicha Smetany.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 267, 16. 11., s. 3
Annotation: Článek připomíná 100. výročí narození E. Krásnohorské.
Article
16
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 2, s. 102-127
Annotation: Studie k fungování bělohorského mýtu ve výtvarném umění a literatuře 19. století, mj. k recepci jezdeckého portrétu K. Bonaventury Buquoye,...
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 262, 11. 11., s. 2
Annotation: Informační glosa o akci, která připomene E. Krásnohorskou.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 268, 18. 11., s. 2
Annotation: Medailonek E. Krásnohorské.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 268, 18. 11., s. 2
Annotation: Medailon E. Krásnohorské libretistky.
Article
20
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 84-87
Annotation: Recenze.
Article