By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Politikové na útěku. -- S. 7-8
Annotation: Úvod k souboru příběhů, s úvodním blokem (s. 9-40: Střežení politických prominentů, StB o tzv. staré emigraci, StB o útěcích, přechodech...
Book Chapter
3
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 127, 31. 5., s. 11
Annotation: Poznámka k chystanému vydání.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 127, 31. 5., s. 1
Annotation: Poznámka k chystanému vydání.
Article
6
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 155, 2. 7., s. 15
Annotation: Recenze; s ukázkami.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 15
Annotation: Jedna z recenzních glos.
Article
8
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 190, 15. 8., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 27, 13. 7., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 195, 20. 8., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1994, č. 13, 28. 6., s. 1
Annotation: O slavnostním uložení urny V. K. a jeho manželky na Vyšehradský hřbitov (1. 6.); s otištěním projevu: Kopecký František (s. 2).
Article
12
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1994, č. 14, 12. 7., s. 6
Annotation: Medailón.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 150, 30. 6., s. 1, 6
Annotation: Rozhovor s autorem ediční poznámky k reprintu: Drtina Prokop, Československo můj osud, Melantrich; též o jeho spolupráci na rukopisu pamětí Vladimíra...
Article
14
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1993, č. 24, 30. 11., s. 6
Annotation: Referát o večeru, který se konal 1. 11. 1993 v Lomnici nad Popelkou; mj. se zúčastnili editor memoárů V. Krajiny J. Doležal a dcera V. K. Milena...
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 46, 25. 2., s. 9
Annotation: Úryvek z dosud nevydaných Pamětí V. K. s úvodní poznámkou J. D. a s vysvětlením: Škvorecký Josef, proč Paměti nevyjdou v Sixty Eight Publishers;...
Article
16
In: Parsifal. -- s. 7-12
Annotation: Předmluva k publikaci zachycující činnost odbojové skupiny Parsifal a osudy jejich členů (mj. uvedených osobností); s autorovým Úvodem (s. 13-19),...
Book Chapter
17
In: Severočeský regionální deník. -- Roč. 4, 1994, č. 178, 1. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 126, 2. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí ve Vancouveru v Kanadě ve věku 88 let.
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1996, č. 43, prosinec, s. [8]
Annotation: Vzpomínka dcery exilového politika: Krajina Vladimír, na styky její rodiny s bratry Čapky a s: Scheinpflugová Olga.
Article
20
In: Vysoká hra. -- S. 5-6
Annotation: Úvodní medailon V. K. (*30. 1. 1905 Slavice u Třebíče - +1. 6. 1993 Vancouver, Kanada); paměti psány v druhé polovině 80. let (3867 strojopisných...
Book Chapter